Lausuntopyyntö valtiovarainministeriöstä: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksesta, dl 19.6.2017

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön aiheesta: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan 19.6.2017 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Maakuntauudistukseen liittyvä eläinlääkäreitä koskeva tuhatsivuinen lakipaketti on nähtävänä tässä.