Organisaatio

Eläinlääkärien ammatillinen etujärjestö Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. – Finlands Veterinärförbund rf on perustettu vuonna 1892.
Aluksi yhdistys oli nimeltään Suomen Eläinlääkäriyhdistys. Vuonna 1963 nimi muutettiin Suomen Eläinlääkäriliitoksi. 
Liiton järjestäytymisaste on korkea, noin 82 prosenttia. Eläinlääkäriliiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. 

Liittoon kuuluu monipuolisen ammattikunnan kaikkien osien edustajia: opiskelijoita, julkisen sektorin palkansaajia, yrittäjiä, yksityisen sektorin palkansaajia, ammatinharjoittajia, yliopiston työntekijöitä ja eläkeläisiä.

Liiton ylin päättävä elin on valtuuskunta. Hallitus on liiton toimeenpaneva elin. Liiton eri alojen valiokunnat valmistelevat asioita hallituksen päätettäväksi. Liiton luottamusneuvosto on alan oma kurinpitoelin. Liiton toimiston henkilökunta edistää asetettuja tavoitteita.
Kuvassa on liiton organisaatio.