Kirjoittajan ohjeet

Eläinlääkärilehdessä julkaistaan muitakin ammattiin liittyviä artikkeleita (erotuksena tieteellisistä, katso niinden kirjoitusohje alempaa) ja myös muita kirjoituksia kuten ajankohtaisia kuulumisia, henkilöuutisia, kolumneja, Mikä on diagnoosisi? -palstaa, Työn ääressä -palstaa, Lukijalta-palstaa, Näkökulma-palstaa ja niin edelleen.

Kaikkien tekstien julkaisemisesta päätetään vasta, kun teksti on nähty ja hyväksytty. Vain osasta maksetaan palkkio, katso alempaa.

Eläinlääkärikirjoittajat ovat lehdelle erityisen tärkeitä, koska Eläinlääkärilehti on ammattikunnan, ei suuren yleisön julkaisu.

Jos pohdit muuta kuin tieteellistä kirjoitusta, voit ottaa yhteyttä toimitukseen (toimitus (at) sell.fi), toimitusneuvostoon (jäsenet kerrotaan tällä sivulla) tai päätoimittajaan (katso yhteystietoja).
Jos tarjoat ideaa tai tekemääsi kirjoitusta, kerro saatteessa mistä on kyse ja kuvaile, miksi aihe on tärkeä ja kiinnostava. Toimitukselliset aineistot lähetetään osoitteeseen toimitus (at) sell.fi.

Eläinlääkärilehti kuuluu Aikakausmediaan eli pyrkii noudattamaan Journalistin ohjeita ja pitämään mainosaineiston ja muun sisällön erillään.

Kirjoitusohjeet 

Tieteellisten artikkelien kirjoitusohjeet (päivitetty 6/16, aloituskuvan käyttö mahdollista) 

Muiden artikkelien kirjoitusohjeet (päivitetty 12/13), tarkoittaa lehden kategoriaa muut artikkelit, katso esimerkkiä jaottelusta sisällysluettelon linkki lehden etusivun ylävasemmallaHuomaa, että lääkeaineiden osalta noudatetaan tieteellistä kirjoitusohjetta. 

Kirjoitus- ja kuvapalkkiot

Suomen Eläinlääkärilehti maksaa kirjoituspalkkioita joistakin kirjoituksista lehden osiossa muut artikkelit ja näiden yhteydessä julkaistuista valokuvista.

Pääsääntöisesti lehden vakiot-osuuden aineistoista, esimerkiksi henkilöjutuista, kurssitapaamisista ja ajankohtaisista ei makseta kirjoituspalkkiota eikä tietellisistä artikkeleista kuvineen.

Julkaistusta sivusta (tarkoittaa lehden taitettua sivua eli eri asiaa kuin käsikirjoitusliuska) maksetaan yleensä 140 euroa ensimmäiseltä ja toiselta sivulta. Julkaistun Mikä on diagnoosin? tekstipalkkio on 140 euroa, samoin julkaistu ammattikirjallisuutta esittelevä kirja-arvostelu ja kolumnin.

Sivumäärän kasvaessa sivuhinta putoaa, esimerkiksi kolmas ja neljäs sivu ovat kumpikin sadan euron arvoisia, sen jälkeen hinta putoaa merkittävästi. Tavoitteena on julkaista mieluummin ytimekkäitä lyhyempiä kirjoituksia, perustellusti näitä pidempiä kirjoituksia.

Palkkiota voidaan maksaa myös puolesta sivusta. Jos toimitus joutuu editoimaan tekstiä runsaasti, kirjoituspalkkita alennetaan.

Kuvapalkkio on 25-60 euroa, kansikuvista voidaan maksaa enemmän, maksimissaan 120 euroa. Yleensä henkilöuutisissa olleista kuvista ei makseta palkkiota. Tieteellisten artikkelien teksteistä ja kuvista ei makseta palkkiota.

Mallipohja avuksi nuorelle kirjoittajalle: Tieteellisen artikkelin mallipohja, Word-tiedosto (päiv. 2/09)