Kirjoittajan ohjeet

Suomen Eläinlääkärilehti on Suomen Eläinlääkäriliiton julkaisema ammattilehti.

Eläinlääkärikirjoittajat ovat lehden tärkein kirjoittajaryhmä. 

Eläinlääkärilehti kuuluu Aikakausmediaan (ry) eli pyrkii noudattamaan Journalistin ohjeita ja pitämään mainosaineiston ja muun sisällön tarkasti erillään.

Eläinlääkärilehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, joiden kirjoitusohje on alempana tällä samalla sivulla. 

Tieteellisten artikkelien lisäksi julkaistaan myös muita kirjoituksia: ammattiin ja alaan liittyviä artikkeleita, kirjoituksia työssä vastaan tulleista tilanteista (Työn ääressä/ Mikä on diagnoosisi), Lukijalta-palstaa, Näkökulma-palstaa, Ajankohtaisia kuulumisia, tapahtumatietoja ja henkilöuutisia, kolumneja ja niin edelleen. Kirjoitusohje on alempana tällä sivulla. 

Kaikkien tekstien julkaisemisesta päätetään vasta, kun teksti on nähty ja hyväksytty. Kirjoittajalla ei ole oikeutta julkaista Eläinlääkärilehdessä julkaistua artikkelia täsmälleen samanlaisena millään foorumilla, ei sähköisesti eikä painettuna. Tarvittaessa tähän voi pyytää erityslupaa ennakkoon. (Edellinen sisältyy uutena elokuussa 2021 hyväksyttyyn päivitettyyn Muiden artikkelien kirjoitusohjeeseen). 

Kirjoitusta pohtiessasi mieti, mitä kertoisin aiheesta kollegalle tavatessani hänet. Uudet, ajankohtaiset aiheet ovat kiinnostavia. Muiden artikkelien edellytetään pohjautuvan asialliseen, punnittuun ammatilliseen tietoon. Lukijalta ja Näkökulma -palstalla voidaan julkaista perusteltuihin mielipiteisiin nojaavia kirjoituksia. Kirjoittaja on vastuussa tekstistään myös julkaisemisen jälkeen. Perehdy aina myös kirjoitusohjeeseen. 
Vain osasta kirjoituksista maksetaan palkkio, katso alempaa tältä sivulta.

Kirjoitusohjeet 

Tieteellisten artikkelien kirjoitusohjetta muutettiin marraskuussa 2020. Lue muutoksista täältä
Tieteellisten artikkelien kirjoitusohjeet 
Lue lisää tieteellisestä julkaisemisesta Eläinlääkärilehdessä täältä

Muiden artikkelien kirjoitusohjeet päivitetty syyskuussa 2021. Suurin muutos on, ettei kirjoittajalla ole oikeutta julkaista Eläinlääkärilehdessä julkaistua artikkelia täsmälleen samanlaisena millään foorumilla, ei sähköisesti eikä painettuna. 

Jutun tarjoaminen

Muita artikkeleita (ei tieteellisiä) saa tarjota lehdelle lähettämällä sähköpostia tai olemalla yhteydessä:
- toimitukseen (toimitus (at) sell.fi),  
- toimitusneuvostoon (jäsenet kerrotaan tällä sivulla) tai
- päätoimittajaan (katso yhteystietoja). 

Kun tarjoat ideaa tai tekemääsi kirjoitusta, kerro saatteessa mistä on kyse ja kuvaile, miksi aihe on tärkeä ja kiinnostava. Toimitukselliset aineistot lähetetään osoitteeseen toimitus (at) sell.fi.

Kirjoitus- ja kuvapalkkiot

Suomen Eläinlääkärilehti maksaa kirjoituspalkkioita joistakin kirjoituksista lehden osiossa muut artikkelit ja näiden yhteydessä julkaistuista valokuvista.

Pääsääntöisesti lehden vakiot-osuuden aineistoista, esimerkiksi henkilöjutuista, kurssitapaamisista ja ajankohtaisista ei makseta kirjoituspalkkiota eikä tieteellisistä artikkeleista kuvineen.

Julkaistusta sivusta (tarkoittaa lehden taitettua sivua eli eri asiaa kuin käsikirjoitusliuska) maksetaan yleensä 140 euroa ensimmäiseltä ja toiselta sivulta. Julkaistun Mikä on diagnoosin? tekstipalkkio on 140 euroa, samoin julkaistu ammattikirjallisuutta esittelevä kirja-arvostelu ja kolumnin.

Sivumäärän kasvaessa sivuhinta putoaa, esimerkiksi kolmas ja neljäs sivu ovat kumpikin sadan euron arvoisia, sen jälkeen hinta putoaa merkittävästi. Tavoitteena on julkaista mieluummin ytimekkäitä lyhyempiä kirjoituksia, perustellusti näitä pidempiä kirjoituksia.

Palkkiota voidaan maksaa myös puolesta sivusta. Jos toimitus joutuu editoimaan tekstiä runsaasti, kirjoituspalkkiota alennetaan.

Kuvapalkkio on 25-60 euroa, kansikuvista voidaan maksaa enemmän, maksimissaan 120 euroa. Yleensä henkilöuutisissa olleista kuvista ei makseta palkkiota. Tieteellisten artikkelien teksteistä ja kuvista ei makseta palkkiota.

Mallipohja avuksi nuorelle kirjoittajalle: Tieteellisen artikkelin mallipohja, Word-tiedosto (päiv. 2/09)