Kirjoittajan ohjeet

Suomen Eläinlääkäriliitto julkaisee jäsenilleen ammattilehteä Suomen Eläinlääkärilehti. Lehti ilmestyy paperille painettuna ja jäsensivuilla pdf-tiedostona. 

Eläinlääkärit ovat lehden tärkein kirjoittajaryhmä, kuten myös tärkein lukijaryhmä. 

Eläinlääkärilehti kuuluu Aikakausmediaan ja noudattaa Journalistin ohjeita. Toimituksellinen ja mainosaineisto pidetään erillään lehdessä.  

Eläinlääkärilehden kirjoittajan ohjeet

Tieteelliset artikkelit

Eläinlääkärilehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita. Tässä ovat tieteellisten artikkelien kirjoitusohjeet. Lue lisää tieteellisestä julkaisemisesta Eläinlääkärilehdessä täältä.

Muut kirjoitukset

Tieteellisten artikkelien lisäksi julkaistaan myös muita kirjoituksia. Tässä ovat muiden artikkelien kirjoitusohjeet (päiv. tammikuussa 2023). 

Kaikkien tekstien julkaisemisesta päätetään vasta, kun teksti on luettu ja hyväksytty. Kirjoittaja ei saa julkaista Eläinlääkärilehdessä julkaistua artikkelia täsmälleen samanlaisena millään foorumilla ilman, että asiasta sovitaan.

Jutun tarjoaminen ja juttuideat

Kun tarjoat ideaa tai tekemääsi kirjoitusta, kerro saatteessa mistä on kyse ja kuvaile, miksi aihe on tärkeä ja kiinnostava. Juttuideoista voi olla yhteydessä toimitukseen toimitus@sell.fi, toimitusneuvoston jäseniin (nimet ovat verkkosivulla www.sell.fi) tai päätoimittajaan. 

Kirjoitus- ja kuvapalkkiot

Suomen Eläinlääkärilehti maksaa kirjoitus- ja kuvapalkkioita joistakin artikkeleista ja kuvista. Pääsääntöisesti esimerkiksi henkilöjutuista, kurssitapaamisista ja ajankohtaisista ei makseta kirjoituspalkkiota. Myöskään tieteellisistä artikkeleista kuvineen ei makseta palkkiota.
Kirjoituspalkkio määräytyy julkaistujen sivujen määrästä, joista on vähennetty kuvien viemä tila. Tammikuusta 2024 lähtien esimerkiksi 1-2 sivusta maksetaan 147 euroa per sivu, 3-4 sivusta maksetaan vähemmän, eli 105 euroa per sivu. Sivumäärän kasvaessa sivuhinta putoaa. Suosimme ytimekkäitä lyhyempiä kirjoituksia.

Palkkiota voidaan maksaa myös puolesta sivusta. Jos toimitus joutuu editoimaan tekstiä runsaasti, kirjoituspalkkio alenee.

Kuvapalkkio on 25–60 euroa. Yleensä henkilöuutisissa olleista kuvista ei makseta palkkiota. Tieteellisten artikkelien teksteistä ja kuvista ei makseta palkkiota.

Mallipohja avuksi: Tieteellisen artikkelin mallipohja, word-tiedosto (päiv. 2/09)