Hyväksytyt käsikirjoitukset ennakkona

Kaikki vertaisarvioidut, Eläinlääkärilehdessä julkaistaviksi hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan verkkosivuilla ennakkona ennen niiden julkaisemista painetussa lehdessä. Käsikirjoituksia ei ole oikoluettu eivätkä ne ole käyneet tarkastettavina kirjoittajilla.
Kun artikkeli julkaistaan lopullisessa muodossa painetussa Suomen Eläinlääkärilehdessä, käsikirjoitus poistetaan tältä sivulta.

Päivämäärä kertoo, milloin artikkeli on saatu hyväksyttynä vertaisarvioinnista. 

Välimäki E.: D-vitamiinimyrkytys kissalla – tapausselostus; Vitamin D intoxication in a cat – Case report 17.5.2018

Joutsen, S. et al: Nuorten eläinlääkäreiden raskas, mutta palkitseva työelämä - kyselytutkimus; The burdensome but rewarding work-life of early-career veterinarians - survey 6.4.2018