Hyväksytyt käsikirjoitukset ennakkona

Kaikki vertaisarvioidut, Eläinlääkärilehdessä julkaistavaksi hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan verkkosivuilla ennakkona ennen niiden julkaisemista painetussa lehdessä. Käsikirjoituksia ei ole oikoluettu eikävätkä ne ole käyneet tarkastettavina kirjoittajilla.
Kun artikkeli julkaistaan lopullisessa muodossa painetussa Suomen Eläinlääkärilehdessä, käsikirjoitus poistetaan tältä sivulta.

Päivämäärä kertoo, milloin artikkeli on saatu hyväksyttynä vertaisarvioinnista. 

Riitta Airakorpi, Mari Nevas ja Maria Fredriksson-Ahomaa: Lampaiden yleisimmät lihantarkastuslöydökset – kuvaileva tutkimus suomalaisessa teurastamossa; Most common meat inspection findings of sheep in a Finnish slaughterhouse – A descriptive study 19.9.2017

Vuokko Pekkola ja Kati Salla: Koiran nukuttaminen keisarileikkaukseen ja vastasyntyneiden pentujen elvyttäminen - kirjallisuuskatsaus; Anaesthetising a bitch for caesarean section and resuscitation of neonatal puppies - A review 4.10.2017

Anni Pekkala-Mikkonen, Laura London ja Mari Heinonen: Suomen luonnonvaraisten villisikojen merkitys tuotantosikojen tarttuvien tautien levittäjänä, kirjallisuuskatsaus; Relevance of Finnish wild boars as vectors of infectious diseases to farmed pigs – Review 17.10.2017