Hyväksytyt käsikirjoitukset ennakkona

Kaikki vertaisarvioidut, Eläinlääkärilehdessä julkaistaviksi hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan verkkosivuilla ennakkona ennen niiden julkaisemista painetussa lehdessä. Käsikirjoituksia ei ole oikoluettu eivätkä ne ole käyneet tarkastettavina kirjoittajilla.
Kun artikkeli julkaistaan lopullisessa muodossa painetussa Suomen Eläinlääkärilehdessä, käsikirjoitus poistetaan tältä sivulta.

Päivämäärä kertoo, milloin artikkeli on saatu hyväksyttynä vertaisarvioinnista.

Vainio, K. et al. Hevosen kastraatio – kirjallisuuskatsaus, Equine castration – Review 8.2.2021

Sirviö, E. et al. Verihiutalerikastetun plasman käyttö hevosella, Use of platelet rich plasma in equine 20.1.2021

Takanen, S. et al. Vedinkaston käyttö utaretulehduksen ehkäisyssä, Postmilking teat disinfection in prevention of mastitis 14.1.2021

Sulonen, J. et al. Koiran sappirakon mukoseele, canine gallbladder mucocele 14.1.2021

Sundberg, A. et al. Lymfooman kliininen kuva, hoito ja ennuste koiralla - kirjallisuuskatsaus; Lymphoma in dogs: clinical signs, treatment and prognosis – Review 10.11.2020

Hokkanen, A. et al. Meloksikaami vasikoiden nupoutuskivun hoidossa; Meloxicam in disbudding-related pain alleviation in calves 3.11.2020

Suhonen, A. et al. Koiran sääriluun kyhmyn ja sääriluun yläpään kasvulinjan yhtäaikaisen murtuman korjaus; Surgical treatment of fracture of the tibial tuberosity and proximal tibial physis in dogs 27.10.2020

Mäkinen, N. et al. Koirien varvasmurtumat – kaksi tapausselostusta ja kirjallisuuskatsaus, Canine phalangeal fractures – two case reports and a review 26.10.2020