Hyväksytyt käsikirjoitukset ennakkona

Kaikki vertaisarvioidut, Eläinlääkärilehdessä julkaistaviksi hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan verkkosivuilla ennakkona ennen niiden julkaisemista painetussa lehdessä. Käsikirjoituksia ei ole oikoluettu eivätkä ne ole käyneet tarkastettavina kirjoittajilla.
Kun artikkeli julkaistaan lopullisessa muodossa painetussa Suomen Eläinlääkärilehdessä, käsikirjoitus poistetaan tältä sivulta.

Päivämäärä kertoo, milloin artikkeli on saatu hyväksyttynä vertaisarvioinnista.

Niilo-Rämä, M. et al. Kissan trakearepeämä – tapausselostus ja kirjallisuuskatsaus;Tracheal rupture in cats – Case report and review 21.10.2019

Muilu, L. et al. Hevosten nivelten juveniilit osteokondraaliset sairaudet – kirjallisuuskatsaus; Juvenile osteochondral diseases in equine joints - Review 10.9.2019

Kupiainen, V. et al. Lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminnan diagnostiikka ja hoito koiralla - kirjallisuuskatsaus; Diagnostics and treatment of canine hyperadrenocorticism – Review 13.6.2019

Mäkinen, S. et al. Koiran krooninen ripuli - kirjallisuuskatsaus Chronic diarrhoea in dogs, review 13.6.2019

Valtonen, A. et al. Primaari linssiluksaatio koiralla – kirjallisuuskatsaus; Primary lens luxation in the dog – Review 26.4.2019

Nevala-Posio, M. et al. Tamman kiinni jääneet jälkeiset käytännön tallipraktiikassa – kirjallisuuskatsaus; Retained placenta of the mare in practice – Review 12.4.2019

Pekkola, V. et al. Risk of post-anaesthetic colic in horses anaesthetised; Yleisanestesian jälkeisen ähkyn esiintyvyys kahdella eri anestesiaprotokollalla nukutetuilla hevosilla 18.3.2019

Hautala, M. et al. Kurkunpään halvaus koiralla – kirjallisuuskatsaus; Canine laryngeal paralysis – Review 17.2.2019