Hyväksytyt käsikirjoitukset ennakkona

Kaikki vertaisarvioidut, Eläinlääkärilehdessä julkaistaviksi hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan verkkosivuilla ennakkona ennen niiden julkaisemista painetussa lehdessä. Käsikirjoituksia ei ole oikoluettu eivätkä ne ole käyneet tarkastettavina kirjoittajilla.
Kun artikkeli julkaistaan lopullisessa muodossa painetussa Suomen Eläinlääkärilehdessä, käsikirjoitus poistetaan tältä sivulta.

Päivämäärä kertoo, milloin artikkeli on saatu hyväksyttynä vertaisarvioinnista.

Valtonen, A. et al. Primaari linssiluksaatio koiralla – kirjallisuuskatsaus; Primary lens luxation in the dog – Review 26.4.2019

Nevala-Posio, M. et al. Tamman kiinni jääneet jälkeiset käytännön tallipraktiikassa – kirjallisuuskatsaus; Retained placenta of the mare in practice – Review 12.4.2019

Mourujärvi, H. et al. Naudan pälvisilsa ‒ kirjallisuuskatsaus; Bovine ringworm - Review 25.3.2019

Pekkola, V. et al. Risk of post-anaesthetic colic in horses anaesthetised; Yleisanestesian jälkeisen ähkyn esiintyvyys kahdella eri anestesiaprotokollalla nukutetuilla hevosilla 18.3.2019

Hautala, M. et al. Kurkunpään halvaus koiralla – kirjallisuuskatsaus; Canine laryngeal paralysis – Review 17.2.2019

Ranki, J. et al. Kanin maksalohkon kiertymä – kolme potilastapausta ja kirjallisuuskatsaus; Liver lobe torsion in rabbits – Three case reports and a review 5.12.2018

Söderlund, E. et al. Suun kautta annettavat nivelravinteet koiran nivelrikon hoidossa – kirjallisuuskatsaus; Use of oral joint supplements in treatment of osteoarthritis in dogs – Review 24.1.2019

Mehtälä, A. et al. Case report of septic arthritis of the stifle joint in a White German Shepherd dog – treatment with repeated arthroscopic lavage, antimicrobial therapy and implant removal - Koiran polvinivelen bakteeritulehdus, hoito tähystysavusteisin nivelhuuhteluin yhdistettynä antibioottihoitoon ja implanttien poistoon – tapausselostus 12.1.2019

Nyyssönen, K. et al. Munuaisen adenokarsinooma koiralla – kirjallisuuskatsaus ja tapausselostus; Renal adenocarcinoma in a dog – Review and case reports 26.12.2018

Sulonen, A. et al. Serratia marcescens -utaretulehduksen leviäminen vedinkaston välityksellä − kirjallisuuskatsaus ja tapausselostus; Outbreak of Serratia marcescens mastitis spread by teat dip − Review and case report 22.12.2018