Hyväksytyt käsikirjoitukset ennakkona

Kaikki vertaisarvioidut, Eläinlääkärilehdessä julkaistaviksi hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan verkkosivuilla ennakkona ennen niiden julkaisemista painetussa lehdessä. Käsikirjoituksia ei ole oikoluettu eivätkä ne ole käyneet tarkastettavina kirjoittajilla.
Kun artikkeli julkaistaan lopullisessa muodossa painetussa Suomen Eläinlääkärilehdessä, käsikirjoitus poistetaan tältä sivulta.

Päivämäärä kertoo, milloin artikkeli on saatu hyväksyttynä vertaisarvioinnista.

Vehmas, M. et al. Phosphorus deficiency and hypophosphatemia in dairy cows 23.12.2019

Reincke, S. et al. Koiran Pododermatiitti – kirjallisuuskatsaus; Canine Pododermatitis – a literature review 3.12.2019

Koskenranta, E. et al. Selluliitti, lymfangiitti vai vaskuliitti? Retrospektiivinen tutkimus 66:sta Yliopistollisessa hevossairaalassa hoidetusta potilaasta; Cellulitis, lymphangitis or vasculitis? Retrospective study of 66 equine cases treated in the University of Helsinki Veterinary Teaching Hospital 13.11.2019

Peltokallio, N. et al. Sydänpussin nestekertymä koiralla; Pericardial effusion in dogs 12.11.2019

Niilo-Rämä, M. et al. Kissan trakearepeämä – tapausselostus ja kirjallisuuskatsaus;Tracheal rupture in cats – Case report and review 21.10.2019

Muilu, L. et al. Hevosten nivelten juveniilit osteokondraaliset sairaudet – kirjallisuuskatsaus; Juvenile osteochondral diseases in equine joints - Review 10.9.2019

Kupiainen, V. et al. Lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminnan diagnostiikka ja hoito koiralla - kirjallisuuskatsaus; Diagnostics and treatment of canine hyperadrenocorticism – Review 13.6.2019

Mäkinen, S. et al. Koiran krooninen ripuli - kirjallisuuskatsaus Chronic diarrhoea in dogs, review 13.6.2019

Valtonen, A. et al. Primaari linssiluksaatio koiralla – kirjallisuuskatsaus; Primary lens luxation in the dog – Review 26.4.2019

Pekkola, V. et al. Risk of post-anaesthetic colic in horses anaesthetised; Yleisanestesian jälkeisen ähkyn esiintyvyys kahdella eri anestesiaprotokollalla nukutetuilla hevosilla 18.3.2019