Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 11.11.2023, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 7.5.2023, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja 19.1.2023, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 19.11.2022, Helsinki

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous, pöytäkirja, 19.11.2022, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 22.5.2022, Helsinki

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous, pöytäkirja, 12.2.2022, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 21.11.2021, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 23.5.2021, Helsinki

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous, pöytäkirja, 31.1.2021, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 15.11.2020, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 17.5.2020, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 30.11.2019, Helsinki
Kautta 2017-2019 istuvan valtuuskunnan viimeinen kokous

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous, pöytäkirja, 30.11.2019, Helsinki
Kauden 2020-2022 uuden valtuuskunnan järjestäytyminen, katso kokoonpano 2020-2022

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 19.5.2019, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 17.11.2018, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 20.5.2018, Turku

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 25.11.2017, Helsinki

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 21.5.2017, Helsinki

Seminaari pidettiin lauantaina 20.5.2017.

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 26.11.2016, Helsinki
Kautta 2014-2016 istuvan valtuuskunnan viimeinen kokous

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous, 26.11.2016, Helsinki
Kauden 2017-2019 uuden valtuuskunnan järjestäytyminen, katso kokoonpano 2017-2019

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 15.5.2016, Helsinki 

Seminaari pidettiin lauantaina 14.5.2016. Seminaarin aiheena oli eläinlääkintähuollon tulevaisuus.

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 7.11.2015, Helsinki 

Esillä sääntömääräiset asiat ja työstettävänä eläinlääkintähuollon tulevaisuus SWOT-analyysin avulla. 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 23.-24.5.2015, Helsinki 

Seminaari pidettiin lauantaina 23.5. ja kokous sunnuntaina 24.5.

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 15.11.2014, Helsinki 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 18.5.2014, Vantaa 

Kokouksen alla lauantaina pidetään valtuuskunnan seminaari, sunnuntaina on varsinainen kokous.

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous, pöytäkirja, 23.11.2013 Helsinki

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Ruoho ja varapuheenjohtajaksi Jani Soini. 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 23.11.2013, Helsinki 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa päätettiin muun muassa jäsenten erottamismenettelystä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi ja Fennovetin toiminnan laajentamisesta. 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 18.5.-19.5.2013, Lappeenranta 

Seminaari 18.5., aiheina käsiteltiin yksityisen työntekijän, yksityisen työnantajan, yliopiston, valtion ja kunnan sektoreiden ajankohtaisia kysymyksiä.

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 10.11.2012, Helsinki 

Seminaari pidettiin klo 10 ja kokous klo 13.  

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 12.5.2012 Vaasa 

Valtuuskunnan seminaari pidettiin perjantaina 11.5. ja kokous lauantaina 12.5. 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 12.11.2011 Helsinki 

Käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat mm. vahvistettiin talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2012. Lisäksi hyväksyttiin tavoitesuunnitelma vuosille 2012-2014. Hallituksen jäseniksi valittiin Päivi Pyykönen ja Pauli Sorvisto sekä varajäseniksi Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi.  

Valtuuskunnan kokous. pöytäkirja, 21.-22.5.2011 Jyväskylä 
Käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat mm. tarkastettiin hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta. Lisäksi hyväksyttiin liiton uudistettu eettinen ohjeisto, muutettiin valtuuskunnan vaalijärjestystä sekä hyväksyttiin eläinjalostusta koskeva liiton kannanotto. 

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous, pöytäkirja, 20.11.2010 Helsinki 

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Ruoho ja varapuheenjohtajaksi Markus Kiili. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sario. 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 20.11.2010 Helsinki 

Käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat mm. vahvistettiin talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2011. Lisäksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma, valittiin Suomen Eläinlääketieteen Säätiön hallitus toimikaudelle 2011-2013 ja hyväksyttiin liiton kannanotto koskien vastuullista antibioottien käyttöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Päivi Lahti ja Riikka Åberg sekä varajäseniksi Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi.  

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 23.5.2010 Oulu 

Käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat mm. tarkastettiin hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta. Lisäksi käytiin keskustelua liiton eettisen ohjeiston uudistamisesta.
Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 28.11.2009 Helsinki 

Käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat mm. vahvistettiin talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2010. Lisäksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma, valittiin liiton luottamusneuvosto toimikaudelle 2010-2012 ja hyväksyttiin liiton kannanotto "Eläinten hyvinvoinnin edistäminen vaatii lainsäädännön uudistamista, ennaltaehkäisevää työtä ja valistusta." Hallituksen jäseniksi valittiin Marita Saarikivi ja Timo Wahlroos, varajäseniksi Jarkko Oksanen ja Vuokko Puurula sekä valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Katri Kiviniemi. Lisäksi kutsuttiin neljä uutta kunniajäsentä sekä myönnettiin kuusi liiton kultaista ansiomerkkiä.

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 26.4.2009 Turku 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa hyväksyttiin muutoksia liiton sääntöihin, jotka mahdollistavat hallituksen varajäsenten valitsemisen ja liittymisjäsenmaksun käyttöönoton. Lisäksi valittiin Timo Wahlroos hallituksen jäseneksi ja hyväksyttiin liiton suositus pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi.

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 29.11.2008 Helsinki

Käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat mm. vahvistettiin talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2009. Hallituksen jäseniksi valittiin Päivi Pyykönen ja Pauli Sorvisto. 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 18.5.2008 Seinäjoki

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa hyväksyttiin muun muassa valtuuskunnan tavoiteohjelma kaudelle 2008-2010 sekä keskusteltiin eläinlääkintähuoltolaista. 

Valtuuskunnan kokous, pöytäkirja, 12.1.2008 Helsinki 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Hellström. Jatkettiin keskustelua valtuuskunnan linjauksista ja painopistealueista.

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous; 24.11.2007 Helsinki

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Ruoho ja varapuheenjohtajaksi Marita Saarikivi. Käytiin keskustelua liiton linjauksista ja painopistealueista.