Eläinlääkäripäivät

Lisää tietoa vuosittaisista Eläinlääkäripäivistä julkaistaan Eläinlääkäripäivien verkkosivuilla ja Suomen Eläinlääkärilehdessä. 

Päivät järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto konsulttinaan omistamansa Fennovet Oy:n kongressipalvelu.

Päivien näyttelyn järjestää Fennovet Oy:n kongressipalvelu liiton toimeksiannosta.  

Eläinlääkäriliiton jäsenet voivat osallistua Eläinlääkäripäiville jäsenhintaan. 

Mainosmahdollisuuksista kerrotaan täällä 

Eläinlääkäripäivät saivat alkunsa Suomen Eläinlääkäriliiton, aiemmin yhdistyksen, vuosikokouksen yhteydessä pidetyistä esitelmistä. Suomen Eläinlääkäriliitto (yhdistys) perustettiin vuonna 1892. Suomen Eläinlääkärilehti perustettiin vuonna 1893. 

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun toimiessa Eläinlääkäripäivät järjestettiin Hämeentiellä koulun tiloissa. Näyttely pidettiin muun muassa hevosten juoksutuskäytävällä. Korkeakoulu liittyi Helsingin yliopiston osaksi vuonna 1995.

Tämän päivän Eläinlääkäripäivillä koulutuskokonaisuuksia on eläinlääkäreille tarjolla noin tusina ja lisäksi on avajaiset palkintoineen ja cocktail-kutsuineen. Myös apteekkihenkilökunnalle ja eläintenhoitajille on omat koulutustilaisuutensa.

Näyttely palvelee kaikkia alalla työskenteleviä osallistujia, ja tieteellisten posterien näyttely tuo ajankohtaista tietoa tutkimusmaailmasta.

Päivillä kokoontuvat täydennyskouluttautujien lisäksi seniorit omaan ohjelmalliseen tilaisuuteensa.

Päivien järjestelyissä on mukana 40–60 opiskelijaa.

Opiskeluaikaisten ystävien ja työn kautta tutuksi tulleiden kollegojen tapaaminen on tärkeä osa Eläinlääkäripäiviä.

Lue lisää: Eläinlääkäripäivät

Eläinlääkäripäivien tiedotus