Topi Salmi -priset 2007

Det förstaTopi Salmi -priset förlänades professor Hannu Korkeala 2007.

Han arbetar på institutet för livsmedels- och miljöhygien vid veterinärmedicinska fakulteten på Helsingfors universitet.

Enligt prisnämndens uppfattning omfattar professor Korkealas omfattande forskning livsmedelhygien hela produktionskedjan och övervakningen av densamma. Arbetet karaktäriseras av praktiska aspekter och anpassning till praktiken, något som har utnyttjats i utvecklingen av livsmedelssäkerhet.

Korkeala har flera internationella uppgifter som sakkunnig och har bland annat utvecklat forskningsresurser för veterinärer i de baltiska länderna och handlett disputerande studerande i dessa länder. Speciellt märkbar har Korkealas inverkan varit i utbildningen av unga forskare, något man har önskat poängtera i statuterna för priset.