Veterinärdagarna

Finlands Veterinärförbund anordnar varje höst Veterinärdagarna i Mässcentrum i Helsingfors.

År 2018 anordnas dagarna från den 28 till 30 november. 

Programmet och annan info publiceras i Suomen Eläinlääkärilehti - Finsk Veterinärtodskrift i juni (nr 5/18) och oktober (nr 7/18).

Höjdpunkterna för evenemanget år 2018 kan läsas här (på engelska).

Anmälningar (på engelska)

Under dagarna pågår en utställning där utställningsutrymme kan hyras. Utställningen är den mest omfattande veterinärmedicinska tilldragelsen i landet där det är möjligt att ställa ut branschrelaterade produkter.

Tilläggsuppgifter ger Tiina Karenius från Fennovet
e-post förnamn.efternamn (at) fennovet.fi, tel. +358 40 745 6457.