Veterinärdagarna

Finlands Veterinärförbund anordnar varje höst Veterinärdagarna i Mässcentrum i Helsingfors.

År 2021 anordnas dagarna 8.-10. december. 

Programmet och annan info publiceras  på finska i Suomen Eläinlääkärilehti - Finsk Veterinärtidskrift och på webbsida, höjdpunkterna på engelska

Under dagarna pågår en utställning där utställningsutrymme kan hyras. Utställningen är den mest omfattande veterinärmedicinska tilldragelsen i landet där det är möjligt att ställa ut branschrelaterade produkter.

Tilläggsuppgifter ger Tiina Karenius från Fennovet
e-post förnamn.efternamn (at) fennovet.fi, tel. +358 40 745 6457. 

Media info