Veterinärdagarna

Finlands Veterinärförbund anordnar varje höst Veterinärdagarna i Mässcentrum i Helsingfors, denna gång i hall 3.

År 2017 anordnas dagarna från den 13 till 15 december. 

Programmet och annan info publiceras i Suomen Eläinlääkärilehti - Finsk Veterinärtodskrift i juni (nr 5/17) och oktober (nr 7/17).

Höjdpunkterna för evenemanget år 2017 kan senare läsas här (på engelska).

Anmälningar (senare här, på engelska)

Under dagarna pågår en utställning där utställningsutrymme kan hyras. Utställningen är den mest omfattande veterinärmedicinska tilldragelsen i landet där det är möjligt att ställa ut branschrelaterade produkter.

Tilläggsuppgifter ger Tiina Karenius från Fennovet
e-post förnamn.efternamn (at) fennovet.fi, tel. +358 9 7745 4814.