Veterinärdagarna

Finlands Veterinärförbund anordnar varje höst Veterinärdagarna i Mässcentrum i Helsingfors.

År 2023 anordnas 22.-24. november. 

Programmet och annan info publiceras på finska i Suomen Eläinlääkärilehti - Finsk Veterinärtidskrift och på webbsida, höjdpunkterna på engelska.

Under dagarna pågår en utställning där utställningsutrymme kan hyras. Utställningen är den mest omfattande veterinärmedicinska tilldragelsen i landet där det är möjligt att ställa ut branschrelaterade produkter.

Tilläggsuppgifter ger Tiina Karenius från Fennovet
e-post förnamn.efternamn (at) fennovet.fi, tel. +358 40 745 6457. 

Media info