Liiton työehtosuosituksia ja toteutuneita palkkoja

Suomen Eläinlääkäriliitolla on työehtosuosituksia, palkka- ja palkkiosuosituksia. 

Pääsääntöisesti ne voi lukea jäsensivuilta

Työehtosuositukset

Eläinlääkäriliitto suosittelee, että praktiikkaa harjoittavan kunnaneläinlääkärin peruspalkka on vähintään 2 650 euroa kuukaudessa. Kyse on peruspalkan minimipalkkasuosituksesta eikä keskipalkasta. Kunnaneläinlääkäreille maksetaan lisäksi päivystyksistä erillistä päivystyskorvausta ja heillä on oikeus periä eläinten omistajilta palkkioita eläinten hoidosta. Eläinten omistajilta perittävät palkkiot eli praktiikkatulo muodostaa usein jopa peruspalkkaa suuremman osan kunnaneläinlääkärin palkasta. 
Huomaa, että esimerkiksi Tilastokeskuksen tiedoissa eivät näy palkkiot eli praktiikkatulo, vain kunnan maksama peruspalkka.

Eläinlääkäriliitto suosittelee, että kokopäivätoimisen hygieenikon ja valvontaa suorittavan eläinlääkärin peruspalkka on vähintään 5 015 euroa kuukaudessa. Kyseessä on minimipalkkasuositus peruspalkaksi.

Eläinlääkäriliiton suositus valvontaeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi on tässä.

Tästä voi lukea liiton suosituksen eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi. Työnantaja: katso huomio suositusten käyttämisestä jäsensivuilla.
 

Eläinlääkäreiden toteutuneet palkat

Kesällä 2020 Eläinlääkäriliiton jäsenkyselyn mukaan kokoaikaista työtä tekevien praktikkokunnaneläinlääkärien mediaanipalkka oli 6 523 euroa kuukaudessa (keskiarvo 7 469 euroa). Tämä sisältää kunnan maksaman osuuden ja praktiikkatulon. Kunnan maksaman osuuden eli peruspalkan ja päivystyskorvausten mediaani oli 3 385 euroa kuukaudessa (keskiarvo 3 423 euroa).

Valvontaeläinlääkäreiden mediaaniansio oli 5 000 euroa kuukaudessa (keskiarvo 4 972 euroa). Laitosvalvontaa tekevän tai hygieenikkona työskentelevän eläinlääkärin mediaaniansio oli 5 005 euroa kuukaudessa (keskiarvo 4 943 euroa).

Valtiolla kokoaikaisena työntekijänä työskentelevien eläinlääkärien mediaanipalkka oli 5 000 euroa (keskiarvo 5 115 euroa) kuukaudessa.

Yksityissektorilla eläinlääkäripalveluissa työntekijänä kokoaikaisena työskennelleiden eläinlääkärien mediaanipalkka oli 4 500 euroa (keskiarvo 4 927 euroa) kuukaudessa.

Yksityissektorilla muualla kuin eläinlääkäripalveluissa kokoaikaisena työntekijänä työskennelleiden eläinlääkärien mediaanipalkka oli 5 828 euroa (keskiarvo 6 021 euroa) kuukaudessa.

Yliopistolla kokoaikaisesti työskentelevien eläinlääkärien mediaanipalkka oli 4 119 euroa (keskiarvo 4 402 euroa) kuukaudessa.