Liiton työehtosuosituksia ja toteutuneita palkkoja

Suomen Eläinlääkäriliitolla on työehtosuosituksia, palkka- ja palkkiosuosituksia. 

Pääsääntöisesti ne voi lukea jäsensivuilta

Työehtosuositukset

Eläinlääkäriliitto suosittelee, että praktiikkaa harjoittavan kunnaneläinlääkärin peruspalkka on vähintään 2 862 euroa kuukaudessa. Kyse on peruspalkan minimipalkkasuosituksesta eikä keskipalkasta. Praktikkoeläinlääkärin peruspalkassa tulisi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä niiden vaikutus kokonaisansiotasoon. Paikallisilla olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi praktiikan rakennetta, virkatehtävien kausiluontoisuutta sekä työsidonnaisuutta. Kunnaneläinlääkäreille maksetaan lisäksi päivystyksistä erillistä päivystyskorvausta ja heillä on oikeus periä eläinten omistajilta palkkioita eläinten hoidosta. Eläinten omistajilta perittävät palkkiot eli praktiikkatulo muodostaa usein jopa peruspalkkaa suuremman osan kunnaneläinlääkärin palkasta. 
Huomaa, että esimerkiksi Tilastokeskuksen tiedoissa eivät näy palkkiot eli praktiikkatulo, vain kunnan maksama peruspalkka.

Eläinlääkäriliitto suosittelee, että kokopäivätoimisen hygieenikon ja valvontaa suorittavan eläinlääkärin peruspalkka on vähintään 5 416 euroa kuukaudessa. Kyseessä on minimipalkkasuositus peruspalkaksi.

Eläinlääkäriliiton suositus valvontaeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi on tässä.

Tästä voi lukea liiton suosituksen eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi. Työnantaja: katso huomio suositusten käyttämisestä jäsensivuilla.
 

Eläinlääkäreiden toteutuneet palkat

Vuoden 2022 Eläinlääkäriliiton jäsenkyselyn mukaan kokoaikaista työtä tekevien praktikkokunnaneläinlääkärien mediaanipalkka oli 7 902 euroa kuukaudessa (keskiarvo 9 155 euroa). Tämä sisältää kunnan maksaman osuuden ja praktiikkatulon. Kunnan maksaman peruspalkan mediaani oli 2 865 euroa kuukaudessa (keskiarvo 2 891 euroa).

Valvontaeläinlääkäreiden mediaaniansio oli 5 210 euroa kuukaudessa (keskiarvo 5 281 euroa). Laitosvalvontaa tekevän tai hygieenikkona työskentelevän eläinlääkärin mediaaniansio oli 5 527 euroa kuukaudessa (keskiarvo 5 624 euroa).

Valtiolla kokoaikaisena työntekijänä työskentelevien eläinlääkärien mediaanipalkka oli 5 000 euroa (keskiarvo 5 093 euroa) kuukaudessa.

Yksityissektorilla eläinlääkäripalveluissa työntekijänä kokoaikaisena työskennelleiden eläinlääkärien mediaanipalkka oli 5 000 euroa (keskiarvo 5 413 euroa) kuukaudessa.

Yksityissektorilla muualla kuin eläinlääkäripalveluissa kokoaikaisena työntekijänä työskennelleiden eläinlääkärien mediaanipalkka oli 6 096 euroa (keskiarvo 6 328 euroa) kuukaudessa.

Yliopistolla kokoaikaisesti työskentelevien eläinlääkärien mediaanipalkka oli 4 200 euroa (keskiarvo 4 289 euroa) kuukaudessa.