Veterinärkårens särskilda egenskaper i Finland

Veterinäryrket förändras i Finland parallellt med förändringar inom den agrikulturella näringen. Även kravet på vidareutbildning och specialisering inom snävare områden bidrar till förändringen.

Det finns ungefär 2 800 veterinärer i Finland (januari 2019), pensionerade veterinärer finns med. Tillsynen över veterinärer i Finland: läs mer på Livsmedelsverket sidor.

Av dessa är cirka 400 kommunalveterinärer och samtidigt lokala veterinärmyndigheter. Kommunalveterinärer arbetar förutom med traditionella uppgifter inom djursjukvård också med djurskydd och livsmedelshygien, nu i större utsträckning än någonsin förr. Statsmyndigheterna sysselsätter cirka 190 veterinärer. Dessa arbetar på Veterinär- och livsmedelsinstitutet, Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och själva centralförvaltningen, som styrs av jord- och skogsbruksministeriet.

Det finns ungefär 500 privatpraktiker. Privatpraktikerna arbetar nästan uteslutande med hästar eller sällskapsdjur. Endast några av dem arbetar heltid med produktionsdjur och besättningshälsovård. Detta är ett särdrag för Finland där kommunalveterinärerna tidigare var den enda typen av veterinärer som fanns. De första privata smådjursklinikerna etablerade sig i Helsingfors först på 1970-talet. Nu finns det över 220 kliniker i Finland.

Varje år utexamineras ca 70 nya veterinärmedicine licentiater från Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. De flesta av de yngre veterinärerna är kvinnor och deras andel i yrkeskåren uppgår till över 60%. Ungefär 130 finländare studerar veterinärmedicin i Tartu, Estland, vid Estonian University of Life Sciences, Eesti Maauilikool.

Trots den totalt sett höga arbetslösheten i Finland har situationen bland veterinärer inte varit så beklämmande. 

Den resterande parten av veterinärer utgörs av sådana som arbetar inom industrin eller andra områden, eller som är pensionerade.