Finlands veterinärförbunds företagarpris

Finlands veterinärförbunds företagarpris utdelas vart tredje år under de landsomfattande Veterinärdagarna. 

Genom priset vill vi uppmuntra till veterinärt företagarskap och lyfta fram personer som har lyckats utmärkt i detta. Priset kan tilldelas en eller flera veterinärer.

Företagarpriset kan tilldelas en veterinär som i sin verksamhet har visat sig vara en föregångare som företagare och arbetsgivare, som har fäst särskild uppmärksamhet vid djurens välfärd samt fungerat aktivt veterinärkåren till godo.

Nästa pris utdelas den 13 december 2017.
 

År 2014

Finlands Veterinärförbunds företagarpris 2014 utdelades den 3 december under de landsomfattande Veterinärdagarna i Helsingfors.

Finlands Veterinärförbunds företagarpris tilldelades företagaren Helena Kuntsi-Vaattovaara från Veikkola. Hon är en veterinär som innehar två internationella specialistexamina, DAVDC och DEVDC.

Pristagaren är en entusiasmerande banbrytare inom sin brasch som genom sitt arbete ökar djurens välbefinnande och veterinärers kunskaper om munhålans hälso- och sjukvård. Som företagare har Helena Kuntsi-Vaattovaara målmedvetet byggt upp sitt familjeföretag Anident till att sysselsätta förutom henne själv sju andra personer, varav två är veterinärer. Företaget har circa 2 500 patienter i året och omsättningen torde överstiga over 1 miljon euro under innevarande år.

Kliniken är mycket modernt utrustad och där finns bland annat en av världens tre specialtomografiapparater med konformad stråle (CBCT) som används på djur och som ger tredimensionella bilder. Typiska patientfall är parodontit, tandfrakturer, felaktiga bett, käkbrott och tumörer i munnen.

Pristagaren har entusiasmerat, undervisat och handlett andra veterinärer att förjupa sig i djurodontologi och munnens hälsovård. Hennes mottagning är den enda specialiseringsplatsen som har godkänts som specialiseringsplats för veterinärodontologi, både inom den amerikanska och europeiska organisationen. Hennes arbete har även höjt smådjursskötarnas status.

Prispengarna för år 2014 donerades av Vetcare Oy, ett finländskt företag inom veterinärbranschen. Företaget grundades för tjugo år sedan.

År 2012

Det första priset utdelas år 2012 den 28 november på Veterinärdagarna:
Veterinärförbundets första företagarpris tilldelades VMD Anssi Tast och VMD Juha Virolainen som fungerar inom företaget Vethaus i Hattula. 

De har själva grundat företaget som för tillfället anställer ca 30 personer och har en omsättning på 2,7 miljoner euro. Antalet patienter per år är ca 12 000. 

De prisbelönta är innovativa och drivna av företagaranda: de har utvidgat både sitt företag och sitt kunnande. Djursjukhuset Vethaus är en regionalt, ja t o m landsomfattande, betydande aktör som har jourverksamhet dygnet runt utan samhälleligt stöd. Tack vare jourverksamheten kan smådjur, t ex vid ett olycksfall, få omedelbar och högklassig hjälp samt bli kvar för observation på sjukhuset, något som tryggar djurens välfärd. Pristagarna är kända som kollegiala veterinärer som delar med sig av sina kunskaper och sitt kunnande. Också ur ett arbetstagarperspektiv betraktas sjukhuset som en bra arbetsplats.

Prispengarna fär år 2012 donerades av det finländska veterinärbranschföretaget Vetcare Oy, som fyllde 20 år.