Elintarvikehygienia ja -valvonta

Elintarvikevalvonta palvelee kuluttajaa. Se turvaa elintarvikkeiden hyvän laadun ja neuvoo alalla toimivia yrityksiä. 

Valvonnan tehtävä on estää elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Sen avulla varmistetaan myös, että kuluttaja saa valintojaan varten riittävästi tietoa. 

Noin kolmasosa eläinlääkäreistä työskentelee elintarvikehygienian sektorilla. 

Ala on voimakkaasti kehittyvä ja tietoisuus eläimistä saatavien elintarvikkeiden, muun muassa lihan, kalan ja maidon, aiheuttamista riskeistä on lisääntynyt. 

Suomi tuottaa maailman turvallisimpia elintarvikkeita. 

Elintarvikkeiden liikkuminen maiden välillä edellyttää valvontaa ja eläinlääkäreiden monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet ehkäistä eläintautien leviäminen ja varmistaa elintarvikkeiden hygieeninen laatu.