Valtuuskunta

Valtuuskunta käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Vuosi 2016 oli vaalivuosi. 

Valtuuskunnan vision mukaan Eläinlääkäriliitto on: 

Ammattikunnan monipuolisuuden huomioiva päämäärätietoisesti toimiva edunvalvontaorganisaatio. 

Jäsenistön silmissä näkyvä, aktiivinen, luotettava, rahanarvoinen sekä kuunteleva tuki ja turva ja koko ammattikunnan edunvalvoja. 

Sidosryhmien silmissä yhteistyökykyinen, uskottava, asiantunteva, yhtenäinen sekä tehokas ja toimiva verkostoituja. 

Toimintaympäristössään aktiivinen ja aloitteellinen vaikuttaja. 

Valtuuskunnan tehtävistä: 

Valtuuskunta asettaa luottamusneuvoston, joka toimii liiton kurinpitoelimenä. Liiton sisäistä toimintaa varten valtuuskunta voi asettaa tilapäisiä työryhmiä. 

Valtuuskuntaan kuuluu 30 jäsentä ja kymmenen varajäsentä sekä kaksi opiskelijajäsentä ja kaksi opiskelijavarajäsentä. 

Valtuuskunnan vaali suoritetaan joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä ajankohtana loka-marraskuussa. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Valtuuskunnan jäsenet 2017–2019 (päivitetty 31.5.2017)

Valtuuskunnan puheenjohtaja on Hanna Nurmi ja varapuheenjohtaja Kirsi Sario

Valtuuskunnan vaalin 2016 sivulle