Valtuuskunta

Valtuuskunta käyttää liiton ylintä päätösvaltaa.

Valtuuskunnan vision mukaan Eläinlääkäriliitto on

Ammattikunnan monipuolisuuden huomioiva päämäärätietoisesti toimiva edunvalvontaorganisaatio. 

Jäsenistön silmissä näkyvä, aktiivinen, luotettava, rahanarvoinen sekä kuunteleva tuki ja turva ja koko ammattikunnan edunvalvoja. 

Sidosryhmien silmissä yhteistyökykyinen, uskottava, asiantunteva, yhtenäinen sekä tehokas ja toimiva verkostoituja. 

Toimintaympäristössään aktiivinen ja aloitteellinen vaikuttaja. 

Valtuuskunnan tehtävistä: 

Valtuuskunta asettaa luottamusneuvoston, joka toimii liiton kurinpitoelimenä. Liiton sisäistä toimintaa varten valtuuskunta voi asettaa tilapäisiä työryhmiä. 

Valtuuskuntaan kuuluu 30 jäsentä ja kymmenen varajäsentä sekä kaksi opiskelijajäsentä ja kaksi opiskelijavarajäsentä. 

Valtuuskunnan vaali suoritetaan joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä ajankohtana loka-marraskuussa. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Valtuuskunnan jäsenet 2023-2025

Valtuuskunnan puheenjohtaja Hanna Nurmi ja varapuheenjohtaja Katri Kiviniemi.

Valtuuskunnan jäsenet 2020-2022 (tiedot ja nimet tilanteessa vaalien jälkeen 12/2019)

Valtuuskunnan puheenjohtaja on Hanna Nurmi ja varapuheenjohtaja on Päivi Lahti. 

Valtuuskunnan vaalin 2022 sivulle

Valtuuskunnnan vaalin 2019 sivulle