Toiminta

Eläinlääkäriliiton toimeenpaneva hallintoelin on hallitus. Hallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa tällä jäsensivulla. 

Liiton valtuuskunnan toimintasuunnitelma tehdään vuosittain ja tavoiteohjelmat yleensä kolmeksi vuodeksi. Valitse sivu valikosta.

Liitto järjestää vuotuiset Eläinlääkäripäivät, johon jäsenet voivat osallistua edullisemmin. 

Jäsenille järjestetään muita tapahtumia: teemailtoja, koulutuksia ja muita tapahtumia. Niistä kerrotaan jäsensivustolla, katso valikkoa.
Ammattiuraan liittyviä asioita on jäsensivustolla täällä.