Bli medlem?

Tillsammans bildar vi enskilda veterinärer en stark grupp vars röst bär längre än våra egna.  

Att höra till förbundet stärker veterinärernas röst, samhälleliga intressebevakning och påverkningskraft.

Förbundet driver veterinärernas sak och befrämjar branschens arbetsförhållanden, synlighet och prestige 

Att vara med i det stora förbundet för den egna yrkeskårens lönar sig både vad gäller våra kollektiva påverkningsmöjligheter och dina personliga förmåner.

Som medlem får du hjälp och stöd i karriären. 

Förbundet eftersträvar en veterinär som är framgångsrik och välmående både i arbetet och på fritiden. 

Medlemsavgiften är avdragsgill i din personliga beskattning. Skatteavdragsräknaren (ur bruk för tillfället) räknar hur mycket du egentligen betalar efter skatteavdraget har gjorts.

Läs broschyren Det lönar sig att vara med i Veterinärförbundet!

I förbudet kan upptas i Finland legitimerade veterinärer samt veterinärsstuderande (vare sig studierna utförs i Finland eller utomlands).

Här finns Veterinärförbundets medlemskapsansökan. 

Ansökningar kan skickas till Finlands Veterinärförbund, Aleksis Kivis gata 52-54, 00510 Helsingfors eller med e-post: toimisto(at)sell.fi. FVF:s styrelse godkänner ansökningar i sina möten. 

Medlemsskapsansökningar framställs till förbundets styrelse. Medlemmar vars ansökan godtagits får ett antagningsbrev. Medlemsskapsansökningar framställda efter styrelsemötet i november behandlas under styrelsemötet i december så att medlemskapet börjar från och med nästa års början (1.1). Styrelsens möteskalender finns här (på finska).

Läs också om arbetslöshetskassan. Man måste själv ansluta sig till kassan. Kassan skickar en särskild räkning för betalandet av medlemsavgiften.

Medlemsförmånerna ger skydd och information

Rådgivning: Förbundets juridiska ombud ger medlemmarna råd i frågor om anställningsförhållanden och övriga branschrelaterade frågor. Förtroendemännen för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU (JUKO, på finska) hjälper medlemmar inom den statliga och kommunala sektorn samt inom universitetssektorn. Varje år utges en veterinärernas skatteguide. Jobbsökningsguide, råd om ingående av arbetsavtal, ett arbetsrättsligt lagpaket (tyvärr bara på finska) samt övriga anvisningar finns att få.

Försäkringar: Förbundet står för en ansvars- och rättsskyddsförsäkring för veterinärer samt för organisationsförsäkringen för medlemmar med förtroendeuppdrag. Försäkringsvillkoren kan läsas på svenska på de finskspråkiga medlemssidorna här.

Yrkesfrågor: Finsk Veterinärtidskrift utkommer åtta gånger om året och ett elektroniskt medlemsbrev sex gånger om året. På förbundets webbplats kan man läsa om aktuella yrkesfrågor, bläddra i arbetsplatsannonser och använda FiMnet-tjänsten.

Puhti-tjänsten och revisionsbyråns tjänster fås till medlemspris. Medlemmar kan få sina telefonreceptsarvoden direkt via Puhti-tjänsten. Icke-medlemmar har inte tillgång till en motsvarande tjänst.

Member+ är en service som erbjuder Akavas medlemsorganisationers medlemmar (cirka 600 000 medlemmar) förmåner och service. Fritidsstugor, bostadsbyte och andra service för Akavas medlemsorganisationers medlemmar. Förmåner och service ändras säsongvis.

Föreningen AKY - Akavalaiset yrittäjät (AKY - Akavas företagare): Veterinärförbundet är medlem i AKY, vars medlemsförmåner kan utnyttjas.

Fondias VirtuellaJurist – som hjälp i affärsverksamheten juristtjänstföretag Fondias juristdatabank och dokumentmodellbank.

Bankservice: Placeringstjänster från Danske Bank oavsett vilken bank du är kund i, läs mer på finska

Bankservice: Danske Banks förmåner på bostadslån för medlemmarna i Finlands Veterinärförbund - du får bostadslånet alltid förmånligare, läs mer på finska

Bankservice. För dem som avlagt examen under de två senaste åren – VMK, VML, VMD, specialveterinär – förmåner från Danske Bank (värde upp till 700 euro per år), läs mer på finska

Pharmaca Fennica Veterinaria kan användas digitaliskt på www.elainlaakkeet.fi med Fimnet användarnamn och lösenord, icke-medlemmar har inte tillgång till en motsvarande digitaliskt tjänst.  

Rätt att använda förbundets logotyp finns på vissa villkor. Medlemskortet fungerar i mobiltelefonen.

Skolningar & temakvällar: Delta i Veterinärdagarna och i Fennovets skolningar till ett förmånligt medlemspris. Till ditt förfogande får du också en elektronisk skolningskalender. Förbundet ordnar även bokförings- och skattekurser samt temakvällar. Deltagandet i en bokförings- och skattekurs per studerande är avgiftsfritt för dem som studerar på 5 och 6 årskursen.

Stipendier för studerande: Resestipendier för studerande kan sökas två gånger om året.

Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen. Medlemsavgiften är 1,39 % av förvärvsinkomsten och rörelseidkarens resultat, dvs. 12-42 euro i månaden.

Läs om medlemsavgiften 

Mera information om medlemsförmånerna finns på förbundets webbplats. Vi beklagar att webbplatsens slutna medlemssidor bara innehåller information på finska. Förbundets personal svarar dock gärna på frågor! Vår kontaktinfo hittar du här.