Etusivu / Pa Svenska / Bli Medlem / Skatteavdragsräknare

Skatteavdragsräknare

Veterinärförbundets medlemsavgift är avdragsgill i sin helhet i din personliga beskattning. Vi tillkännager medlemsavgifter automatiskt till skattemyndigheten. Ändå lönar det sig att kontrollera i ditt beskattningsbeslut att medlemsavgiften i sin helhet har accepterats som avdrag. 

Medlemsavgiftens storlek beror på bostadsort, årsinkomst och medlemsavgiftens storlek.

Med räknaren härunder kan du räkna ut hur stor din medlemsavgift i verkligheten är när skatteavdraget har gjorts. Välj om du betalar full medlemsavgift (490 e) eller nedsatt medlemsavgift (135 e, se information under*). Välj sedan din egen bostadsort och ange hela årets bruttoinkomster.

Skatteavdragsräknaren är ur bruk för tillfället.

* Nedsatt medlemsavgift på 135 euro:

  • Studerande som utför en veterinärmedicinsk grundexamen i Finland eller motsvarande examen utomlands samt är behöriga att fungera som veterinärsvikarie.
  • Under året då examen slutförs eller året då man erhåller sin legitimering som veterinär samt under tiden då ens anhållan om att bli legitimerad behandlas
  • Utomlandsvistelse i över 6 månader, i kalenderår
  • Obetald tjänst- eller arbetsledighet i över 6 månader, i kalenderår
  • Heltids föräldra-, vård- eller sjukledighet i över 6 månader, i kalenderår
  • Alterneringsledig i över 6 månader, i kalenderår
  • Arbetslös i över 6 månader, i kalenderår
  • Utan löne-, förvärvs- eller förvärvskapitalinkomster
  • Medlemmar i ett annat nordiskt veterinärförbund som betalar full medlemsavgift i något annat nordiskt land