Jäsenen työttömyysturva

Työttömyyskassan jäsenyydestä on hyötyä, jos työuralla tulee yllättäviä tilanteita työttömyyden muodossa tai suunnittelet vuorotteluvapaata. Vuonna 2017 on voinut tietyissä tilanteissa saada liikkuuvusavustusta.

Jos ei kuulu työttömyyskassaan, Kela voi maksaa joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyyskassan korvaus on Kelan korvausta parempi.

Jäsenelle on lisätietoa jäsensivulla.

Palkansaaja voi liittyä Lääkärien työttömyyskassaan, jonka sivuilla on liittymislomake.
Täytä lomake ja palauta suoraan kassalle. Maksulomake tulee kassasta (maksu vuonna 2019 on 24 euroa). Opiskelijat voivat liittyä kassaan saatuaan praktiikkaoikeudet ja olleessaan lyhyessäkin työsuhteessa. 

Ammatinharjoittaja ja yrittäjä voi liittyä esimerkiksi AYT-kassaan, eli Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan, tai muuhun yrittäjäkassaan.