Jäsenen työttömyysturva

Työttömyyskassaan on liityttävä itse. 

Työttömyyskassan jäsenyydestä on hyötyä, jos työuralla tulee yllättäviä tilanteita työttömyyden muodossa tai suunnittelet vuorotteluvapaata. Tietyissä tilanteissa voi saada liikkuvuusavustusta.

Jos ei kuulu työttömyyskassaan, Kela voi maksaa joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyyskassan korvaus on Kelan korvausta parempi.

Jäsenelle on lisätietoa jäsensivulla.

Palkansaaja voi liittyä Lääkärien työttömyyskassaan, jonka sivuilla on liittymislomake. 9.9.2021 päätettiin Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassojen sulautumisesta, kassan nimeksi tulee LL-kassalue lisää tästä. 
Täytä lomake ja palauta suoraan kassalle. Maksulomake tulee kassasta (maksu vuonna 2021 on 21 euroa).

Opiskelijat voivat liittyä kassaan saatuaan praktiikkaoikeudet ja olleessaan lyhyessäkin työsuhteessa. 

Ammatinharjoittaja ja yrittäjä voi liittyä esimerkiksi Yrittäjäkassaan (Yrittäjän Työttömyyskassa).