Topi Salmi -priset 2022

Professor, docent, VMD Sinikka Pelkonen från Kuopio har tilldelats Veterinärförbundets forskarpris 2022. Pelkonen har gjort en betydande internationell forskarkarriär inom djursjukdomsbakteriologi. Priset överräcktes vid öppnandet av Veterinärdagarna den 2 november.

Sinikka Pelkonen har i sitt forskningsarbete behandlat veterinärmedicinsk mikrobiologi, infektionssjukdomar samt diagnostik och uppföljning av dem. Hon har lett flera forskningsprojekt och antalet vetenskapliga publikationer uppgår till cirka 80.

Enligt Topi Salmi -prisjuryn uppfyller Sinikka Pelkonen utmärkt alla kriterier för Topi Salmi -priset. Hon är vetenskapligt högt meriterad och har publicerat ett stort antal referentgranskade artiklar. Hennes forskning inom djursjukdomar och zoonoser är omfattande. Hennes arbete i anslutning till gemensam hälsa är av exceptionell samhällelig betydelse. Enligt juryn är det också glädjande att Sinikka Pelkonen har väglett många unga – och även äldre – forskare i deras forskarkarriär.

Gnistan för veterinärmedicin tändes tidigt hos Sinikka Pelkonen. Familjens far var kommunalveterinär i Orimattila, och dottern följde med på patientbesöken. Pelkonen blev utexaminerades som veterinärmedicine licentiat 1981 och började snart arbeta vid dåvarande Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det var början på en över 40 år lång arbetskarriär vid statliga forskningsinstitut.

I början av sin forskarkarriär på 1980-talet vistades Pelkonen några år som doktorand i Basel i Schweiz, där hon arbetade med infektionsforskning. År 1988 flyttade Pelkonen över till Kuopio, där hon först var direktör för regionlaboratoriet och sedan år 2000 chef för en forskningsenhet. Under första hälften av 1990-talet förde arbetet som post doc-forskare henne till Freiburg i Tyskland, där hon gjorde sig förtrogen med molekylär immunologi. Hon återvände till Kuopio 1994.

Pelkonen lyfter fram flera viktiga temahelheter bland sina viktigaste forskningsresultat under hennes karriär. En av dem är salmonellaepidemiologin och relaterade projekt. Också andra zoonotiska sjukdomsalstrare, däribland E. coli, som Pelkonen redan tog upp i sin doktorsavhandling, har varit viktiga forskningsobjekt.

Under sin karriär har Pelkonen byggt upp ett omfattande internationellt nätverk. Under forskarkarriären har hon drivits framåt av en önskan att arbeta med sådant som har samhällelig påverkan. Den kunskap som produceras med hjälp av forskningen tjänar den gemensamma hälsan, livsmedelssäkerheten och djurens välbefinnande.

Pelkonen har också varit med om att utveckla veterinärutbildningen. När examen för specialistveterinär i smittsamma djursjukdomar infördes i början av 2000-talet höll Pelkonen på att planera och inrätta examen och arbetade i specialiseringsgruppen fram till 2022. Som handledare för doktorsavhandlingar och andra lärdomsprov har Pelkonen kunnat dela med sig av sin entusiasm för forskning och stödja de unga som avancerar inom branschen.

Efter pensioneringen har Pelkonen avstått från sin arbetsroll men fortsätter som gästforskare bland annat inom salmonellaforskningen. Hon har fortfarande gott om entusiasm för att hjälpa andra forskare och för att skriva.