Topi Salmi -priset 2013

Topi Salmi -priset, som delas ut vart tredje år, beviljades på Veterinärdagarna 27.11.2013 till Liisa Sihvonen, professor på veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och Eviras forskningsdirektör, som erkänsla på hennes internationella, betydande karriär som forskare och lärare i djursjukdomsvirologi.

Liisa Sihvonen hittade tidigt sitt eget forskningsområde. Idag har hon en både nationellt och internationellt betydande karriär som forskare inom virussjukdomar och i egenskap av lärare hjälper hon andra att hitta och uppnå sina egna mål.

Sihvonen hade siktet inställt på forskning och virussjukdomar redan i ett tidigt skede av studierna. Hon har även skaffat sig arbetserfarenhet som vikarierande kommunalveterinär, på en smådjursmottagning och som granskningsveterinär. Efter examen verkade Sihvonen som assistent inom mikrobiologi på Veterinärmedicinska högskolan.

Hon reste till Cornelluniversitetet i USA ett år efter sin examen. Sihvonen återvände till Finland efter att Finlands Akademi beviljat henne ett forskningsstipendium och en arbetsplats för att påbörja sin doktorsavhandling. Hon tog sin doktorsexamen på Veterinärmedicinska högskolan år 1981. Avhandlingens ämne var maeldi-visna-viruset hos får. Efter detta började hennes egentliga karriär som forskare och lärare.

Professorerna Timo Soveri, Satu Pyörälä och Mari Heinonen på veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet föreslog Liisa Sihvonen som mottagare av Topi Salmi -priset. De beskriver sin kollega på följande sätt: ”Hennes forskning har en exceptionell samhällelig effekt. Hon har inte belägrat sig i forskarens elfenbenstorn, utan har delat med sig av sin kunskap och expertis till samhället. Sihvonen är en omtyckt och uppskattad lärare och forskningshandledare. Bland kollegor och arbetskamrater är hon känd som en person med ett medlande och konstruktivt grepp för att lösa olika problem och som verkar med en outsinlig kraft för veterinärmedicinen, vårt vetenskapsområde."