Topi Salmi -priset

År 2007 grundade Finlands Veterinärförbund och Finlands veterinärmedicinska stiftelse ett pris för forskare kallat Topi Salmi -priset. 

Till pristagare vill man hitta finska veterinärmedicinska forskare vilkas arbete har internationella återverkningar. 
Forskningen bör ha samhällelig betydelse och forskarens deltagande i utbildningen av unga forskare ses som ett plus. Ett betydande enskilt forskningsresultat kan anses vara priset värt. 

Pristagaren håller ett föredrag vid Veterinärdagarnas öppning. Priset är 10 000 euro.

Som priskommitténs ordförande fungerar ordförande i styrelsen för Finlands veterinärförbund och till medlemmar kallas veterinärrepresentanter från veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, Finlands veterinärmedicinska stiftelse, jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning och från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Topi Salmi -priset 2022 beviljades till docent, professor Sinikka Pelkonen. Läs mera.

Topi Salmi -priset 2019 beviljades till docent Sauli Laaksonen. Läs mera. 

Topi Salmi -priset 2016 beviljades till professor Marja-Liisa Hänninen. Läs mera.

Topi Salmi -priset 2013 beviljades till professor Liisa Sihvonen. Läs mera

Topi Salmi -priset 2010 beviljades till professor Satu Pyörälä. Läs mera.

Det förstaTopi Salmi -priset förlänades professor Hannu Korkeala 2007. Läs mera.
 

Nästa pris utdelas år 2025.