Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta arvioi pyynnöstä, onko eläinlääkäri tehnyt hoitovirheen vai ei. Lautakunnan lausunnot ovat suosituksia, koska kyseessä ei ole tuomioistuin. 

Jos hoitavan eläinlääkärin kanssa on erimielisyyttä jostain asiasta, kannattaa keskustella hänen tai hänen esimiehensä kanssa. Keskustelu ja sopiminen ovat usein parhaimmat tavat saada erimielisyydet hoidettua. 

Tarvittaessa voi eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa pyytää laittamaan asian vireille. Lautakunnan toiminta perustuu lakiin (laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta). Käsittely on maksullinen. 

Lautakunta toimii Ruokaviraston yhteydessä. Lautakunnasta kertovalle sivulle tästä.

Myös kuluttajariitalautakunta käsittelee joitain aihepiirin asioita. Lue Ruokaviraston sivuilta.