Mainostaja & työpaikkailmoittaja

Katso mainostajan ohjetta
 

Lehden lukijatutkimus 2017 tehtiin touko-kesäkuussa. Lukijatutkimus tehtiin alkuvuodesta 2022. 

Vuoden 2017 lukijatutkimuksen mukaan lehteä luetaan keskimäärin 2,2 kertaa. Lehteä yli kolmesti lukevia on 37 prosenttia vastaajista. 

Lukijoiden yleinen tyytyväisyys on korkealla tasolla: erittäin tyytyväisten osuus on 12 prosenttia ja tyytyväisten kokonaisosuus on 88 prosenttia.

Eläinlääkärilehteä luetaan enimmäkseen kotona, 92 prosenttia tekee näin. Tutkimuksen tekijä arvioi kodin työpaikkaa suotuisammaksi lukuympäristöksi.

Lukuaika on tyypillisesti joko 30-59 minuuuttia tai 15-29 minuuttia, näin lukevia on vastaajista 72 prosenttia. Yli tunnin lukevia on 18 prosenttia vastaajista.
Lehden lukuaika on vähentynyt verrattuna viisi vuotta aiemmin tehtyyn lukijatutkimukseen, mikä vastaa yleistä trendiä. Nyt lukijat valitsevat aiempaa tarkemmin mitä lukevat lehdestä. 

Työskentelysektorin mukaisessa tarkastelussa aktiivisimpia lehden lukijoita ovat kuntasektorilla työskentelevät sekä yrittäjät ja ammatinharjoittajat. Työtehtävien mukaan aktiivisimpina erottuvat yleispraktikot ja tuotantoeläinpraktikot.

Kysyttäessä Eläinlääkärilehden asemasta ammatillisen tiedon välittäjänä, lehti sijoittui vertailun kärkeen: 88 prosenttia vastaajista nimesi sen kolmen tärkeimmän tietolähteen joukkoon.

Vastaajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että lehden mainoksista saa hyödyllisiä tietoja.

Mahdollinen tulevaisuudessa käyttöön otettava sähköinen näköislehti koettiin hyväksi painettua lehteä täydentäväksi välineeksi. Puolet vastaajista käyttäisi sitä rinnakkain painetun lehden ohella, kun taas yhdeksän prosenttia arvioi käyttävänsä sitä ainoana välineenä.

Lukijatutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä toukokuussa 2017, konsulttina oli Focus Master Oy. Vastausprosentti oli 19. Suomen Eläinlääkärilehdessä 8/17 kerrottiin tutkimuksesta tarkemmin.