Mainostaja & työpaikkailmoittaja

Katso mainostajan ohjetta
 

Uusin lehden lukijatutkimus tehtiin helmikuussa 2022

Eläinlääkärilehteen ollaan edelleen tyytyväisiä ja vastauksissa kiitettiin sisällön monipuolisuutta. Erittäin tyytyväisten osuus lisääntyi edelliseen lukijatutkimukseen (2017) verrattuna. Lukijoista Eläinlääkärilehti antaa myönteisen kuvan Eläinlääkäriliitosta (90 prosenttia) ja lehden ulkoasua pidetään selkeänä.

Monille lukijoille Eläinlääkärilehti tarjoaa ajankohtaista tietoa ammattikunnasta ja lehden pariin palataan useasti, numeroita myös säilytetään myöhempää käyttöä varten. Ammattiuraansa aloittelevista lukijoista enemmistö kertoo saavansa Eläinlääkärilehdestä apua käytännön työn tekemiseen.

Lukijatutkimuksen perusteella lehteä luetaan tarkemmin kuin muita vastaavia ammatti- ja järjestölehtiä. Vastanneista 98 prosenttia vähintäänkin selailee lehteä ja tyypillisimmin lehdestä valitaan tarkempaan lukuun muutamia kiinnostavimpia aiheita.

Tarkimmin lehteen tutustuvat kuntasektorilla ja yksityisellä sektorilla praktiikan ulkopuolella työskentelevät sekä yli 49-vuotiaat lukijat. Lähes koko lehden lukevia vastaajia on eniten eläinlääketieteen opiskelijoiden ja kuntasektorilla työskentelevien eläinlääkärien joukossa ja samat vastaajaryhmät viettävät myös eniten aikaa lehden parissa.

Lukijatutkimuksen mukaan enemmistö vastaajista haluaa lehden julkaisutavan ja -tiheyden pysyvän ennallaan. Valtaosa vastanneista lukee mieluiten jatkossakin painettua Eläinlääkärilehteä, osa heistä yhdessä verkkojulkaisujen kanssa. Eläinlääketieteen opiskelijoille Eläinlääkärilehti on tärkeä ammatillinen tietolähde ja kanava alan kehityksen seuraamiseen.

Lukijatutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä jäsenlukijoille helmikuussa 2022. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Lukijatutkimuksesta kerrotaan lisää Eläinlääkärilehdessä 7/2022.

Lehden lukijatutkimus 2017 tehtiin touko-kesäkuussa 

  • Vuoden 2017 lukijatutkimuksen mukaan lehteä luetaan keskimäärin 2,2 kertaa. Lehteä yli kolmesti lukevia on 37 prosenttia vastaajista. 
  • Lukijoiden yleinen tyytyväisyys on korkealla tasolla: erittäin tyytyväisten osuus on 12 prosenttia ja tyytyväisten kokonaisosuus on 88 prosenttia.
  • Eläinlääkärilehteä luetaan enimmäkseen kotona (92 prosenttia).
  • Lukuaika on tyypillisesti joko 30–59 minuuuttia tai 15–29 minuuttia, näin lukevia on vastaajista 72 prosenttia. Yli tunnin lukevia on 18 prosenttia vastaajista.
  • Aktiivisimpia lehden lukijoita ovat kuntasektorilla työskentelevät, yrittäjät ja ammatinharjoittajat. Työtehtävien mukaan aktiivisimpina erottuvat yleispraktikot ja tuotantoeläinpraktikot.
  • Vastaajista 88 prosenttia vastaajista nimesi Eläinlääkärilehden kolmen tärkeimmän tietolähteen joukkoon ammatillisen tiedon välittäjänä.
  • Vastaajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että lehden mainoksista saa hyödyllisiä tietoja.
  • Lukijatutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä toukokuussa 2017, konsulttina oli Focus Master Oy. Vastausprosentti oli 19.
  • Eläinlääkärilehdessä 8/2017 kerrotaan tutkimuksesta tarkemmin.