Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksu vuonna 2024 on 1,39 % (v. 2023 1,39 %) eläinlääkärin ansiotuloista.
Vuonna 2024 eläinlääkärin jäsenmaksu on vähintään 139 euroa (v. 2023 139 e) ja enintään 505 euroa (v. 2023 enintään 505 e).

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessasi. Katso tästä verovähennyslaskurista paljonko jäsenmaksusta jää maksettavaa verovähennyksen jälkeen. Laskuri kertoo siis arvion jäsenmaksun suuruudesta, mikä jää, kun verottaja on tehnyt vähennyksen 505 tai 139 euron jäsenmaksusta.

Opiskelijat, joilla on praktiikkaoikeudet, maksavat vuonna 2024 jäsenmaksua 139 euroa ja muut opiskelijat 40 euroa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, jotka liittyvät jäseneksi syksyllä, saavat syksyn jäsenyyden veloituksetta. Ensimmäinen jäsenmaksu maksetaan ensimmäisestä kokonaisesta vuodesta.

Jos praktiikkaoikeudet saa kesken vuotta, maksetaan jäsenmaksu praktiikkaoikeuksien mukaan eli erotus 99 euroa myöhemmin.

Työttömän jäsenmaksulle syntyi tarve valitettavan työmarkkinamuutoksen myötä talvella 2014-2015. Vuonna 2024 se on valmiin eläinlääkärijäsenen minimimaksu eli 139 euroa, jos jäsen on ollut työttömänä työnhakijana yli 6 kk. Alennettua jäsenmaksua ja maksun palautusta voi anoa toimittamalla liittoon kaikki TE-toimiston/kuntien työllisyyspalveluiden työvoimapoliittiset lausunnot, kun on ollut työttömänä työnhakijana yhteensä yli 6 kk kalenterivuoden aikana. Lausunnon hakija voi tulostaa lausunnot TE-palveluiden oma-asioinnista.

Kaksoisjärjestäytyneen jäsenmaksu on 2/5 normaaliperusteisesta henkilökohtaisesta jäsenmaksusta, vähintään 139 euroa ja enintään 202 euroa.  Kaksoisjärjestäytyneellä tarkoitetaan henkilöä, joka kuuluu Eläinlääkäriliiton lisäksi toiseen akavalaiseen liittoon ja maksaa siihen liittoon täyden jäsenmaksun. Opiskelijayhdistykseen kuuluminen taikka ns. kannatusjäsenmaksun maksaminen toiseen akavalaiseen liittoon ei oikeuta kaksoisjärjestäytyneen jäsenmaksuun

Jäsenmaksu maksetaan viimeisen vahvistetun verotuksen perusteella (verotuspäätös). Tarkemmat maksuohjeet ovat luettavissa jäsenelle-sivulla (vaatii kirjautumisen). Jäsenmaksuohje postitetaan jäsenille joulukuussa ja jäsenmaksu pitää maksaa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella viitenumerolla.

Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan vähennyskelpoinen verotuksessa.

Läs här om du flyttar inom Norden.

Jos pohdit eroamista, katso vielä läpi Eläinlääkäriliiton jäsenedut:
tästä kaikille avoin versio ja täällä jäsenen pidempi versio ohjeineen

Eroaminen liitosta

Liiton sääntöjen mukaan eroaminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsensuhde lakkaa, kun eroilmoitus on vastaanotettu tai kun erottamisesta on tehty päätös. Mahdolliselta eroajalta kuullaan mielellään eroamisen syy.

Erottaminen liitosta

Lokakuussa lähetetään maksumuistutus maksamattomista jäsenmaksuista. Mikäli maksua ei makseta,  hallitus päättää joulukuussa lähettää näille jäsenille liiton sääntöjen mukainen maksukehotus jäsenmaksun maksamisesta. Ellei maksua tämän jälkeen suoriteta, jäsenet erotetaan Eläinlääkäriliitosta valtuuskunnan kevätkokouksessa.  Kaikki Eläinlääkäriliiton myöntämät jäsenedut poistuvat erottamisen myötä.

Liittymismaksu

Uudelleen Eläinlääkäriliiton jäseneksi liittyviltä jäseniltä peritään liittymisjäsenmaksu sekä mahdolliset maksamattomat jäsenmaksut, jotka pitää maksaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on hyväksynyt anomuksen, muutoin jäsenhakemus raukeaa ja se pitää uusia.

Liittymismaksu on 139 euroa (vuonna 2024).