Vuoden 2007 Topi Salmi -palkinto

Suomen Eläinlääkäriliitto julkisti ensimmäisen Topi Salmi -tiedepalkinnon Eläinlääkäripäivien 2007 avajaisissa. 

Palkinto, 10 000 euroa, myönnetään joka kolmas vuosi suomalaiselle eläinlääkärille tunnustuksena kansainvälisesti arvostetusta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta eläinlääketieteellisestä tutkimustyöstä. 

Ensimmäinen palkinto annettiin professori Hannu Korkealalle. Hän työskentelee Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksella. 

Palkintotoimikunnan näkemyksen mukaan professori Korkeala täyttää erinomaisella tavalla palkinnon säännöissä asetetut edellytykset. Hänen mittava tutkimustyönsä käsittelee elintarvikehygieniaa koko tuotantoketjun ja sen valvonnan laajuudelta. Työlle on leimallista voimakas käytännönläheisyys ja käytäntöön sovellettavuus, jota on runsaasti hyödynnetty elintarviketurvallisuuden kehittämisessä. Korkealalla on lukuisia kansainvälisiä tieteellisiä asiantuntijatehtäviä ja hän on muun muassa organisoinut tutkijakoulutuskursseja Baltian maiden eläinlääkäreille ja ohjannut sikäläisten jatko-opiskelijoiden väitöskirjatöitä. Erityisen merkillepantavaa on ollut Korkealan panos nuorten tutkijoiden koulutuksessa, jota on palkinnon säännöissä haluttu erityisesti korostaa. 

Palkintotiedote 

Palkinnon antajan puhe 

Palkinnon saajan puhe 

Suomen Eläinlääkärilehden kirjoitus Topi Salmesta 4/07