Luottamusneuvosto

Liiton sisäisenä kurinpitoelimenä toimii luottamusneuvosto. 

Luottamusneuvoston tehtävä on hallituksen ja valtuuskunnan ohella sovinto- ja kunniatuomioistuimena käsitellä asioita, jotka koskevat arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämistä liiton jäsenten keskuudessa. 

Käsitelttäviin asioihin kuuluvat myös liiton sääntöjen, eläinlääkärin eettisten ohjeiden, kollegiaalisuudesta annettujen määräysten sekä hallituksen tai valtuuskunnan päätösten noudattamista. 

Lue luottamusneuvoston toimintasääntö kokonaan

Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen, nyt on menossa kausi vuosille 2019-2021. 

Luottamusneuvoston puheenjohtaja toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Hannu Korkeala, Pirkko Pirinen, Merja Rantala, Outi Vainio, Jaakko Rasi ja Heikki Putro.