Finsk Veterinärtidskrift

Finlands veterinärförbund publicerar tidskriften Suomen Eläinlääkärilehti - Finsk Veterinäridskrift. Tidningen är de finländska veterinärernas fack- och yrkestidning, som grundades år 1893. Tidningen har utkommit kontinuerligt sedan dess med undantag av två år.

Tidningen består av tre delar: veteskapliga artiklar, övriga artiklar och så kallade återkommande inslag, vilka bland annat består av personalia och organisationsnytt. Ledaren kan läsas här.

De vetenskapliga artiklarna följer de direktiv som har utarbetats av The International Committee of Medical Journal Editors, såsom de beskrivs i dokumentet som återfinns här.
Vetenskapliga artiklar kan läsas kort på engelska och finska här

Mediainformation 2022 (på engelska), också information om arbetsplatsannonser i tidningen och på nätet. 
Mediainformation 2021

De gemensamma nordiska temanumren

År 2018 publiceras gemensam temanummer om att arbeta in ett annat Nordisk land.

Svensk veterinärtidning 12/18 pdf

Dansk veterinaertidskrift 13/18 pdf

Norsk Veterinärtidskrift 8/18 pdf

Finsk Veterinärtidskrift 8/18 pdf

År 2017 publicerades gemensam temanummer om djurvälfärd. I Finsk Veterinärtidskrift är temat i nummer 6/17, som publiserades den 31 augusti.
Här finns ledare på svenska.

Här kan du läsa andra tidningar:

Svensk veterinärtidning 6/17

Norsk veterinaer tidskrift 4/2017

Dansk Veterinaertidsskrift 6/2017

I november-december 2015 hade vi ett gemensamt tema om antibiotika med de andra nordiska veterinärtidningarna. I Finsk Veterinärtidskrift behandlades temat i nummer 9/15, den 22 december. Här kan du läsa de nordiska temanumren: 

Svensk veterinärtidning 14, november 2015 

Norsk veterinaer tidskrift 8/2015 

Dansk Veterinaertidsskrift 15/2015 

Finsk Veterinärtidskrift 9/2015 

Under våren 2014 publicerade vi artiklar tillsammans med de andra nordiska veterinärtidningarna. 

Läs mer här om du vill ha epidemiologiska artiklar på svenska, norska eller danska

Finsk Veterinärtidskrifts ledare
 

År 2011 publicerades ett gemensamt nordiskt temanummer för att fira 250 år av veterinärsutbildning. Året utsågs ockå internationellt till "Vet Year". I Finland var numret 3/2011.

Medlemmar kan läsa tidningen i arkivet här.