Medlemsavgift

Förbundets medlemsavgift är 1,39 % av veterinärens förvärvsinkomster.

År 2024 är medlemsavgiftens minimibelopp 139 euro och det maximala beloppet 505 euro.

Studeranden med praktikrättigheter betalar år 2024 i medlemsavgift 139 euro och övriga studeranden 40 euro. Första årskursens studeranden som ansluter sig på hösten får höstens medlemskap gratis. Den första medlemsavgiften erläggs för det första hela året.

Om praktikrättigheterna erhålls mitt under ett år beräknas avgiften i enlighet med praktikrättigheterna, det vill säga skillnaden 99 euro uppbäres vid ett senare datum.

Medlemsavgiften beräknas enligt senast fastställd beskattning. Mera detaljerade anvisningar återfinns på websidan jäsenelle (kräver inloggning). Direktiven för medlemsavgiften postas till medlemmarna i december och skall betalas med det personliga referensnumret som finns angivet i brevet.

Medlemsavgiften är till fullo avdragsbar i beskattningen.

Medlemsavgiftningsanvisningar för år 2024. 

Läs här om du flyttar inom Norden.

Utträde ur förbundet

Enligt förbundets stadgar sker utträde genom en skriftlig anmälan som riktas till styrelsen eller dess ordförande. Medlemskapet upphör när meddelandet har mottagits eller beslut har fattats om avsked. Vi vill gärna veta orsaken till ett eventuellt utträde.

Avsked från förbundet

I oktober skickar förbundet ut en påminnelse om obetalda avgifter. Om påminnelsen inte åtföljs besluter styrelsen i december att till medlemmar med obetalda avgifter skicka en uppmaning i enlighet med förbundets stadgar. Om uppmaningen inte nu heller åtföljs avskedas medlemmarna från Veterinärförbundet vid fullmäktiges vårmöte. Alla medlemsförmåner dras in i och med avskedet.

Anslutningsavgift

En medlem som vill återansluta sig till Veterinärförbundet bör betala en anslutningsavgift jämte eventuella obetalda medlemsavgifter inom 3 månader efter FVF:s styrelse har accepterat ansökan, annars förfaller medlemsansökan och måste förnyas.

Anslutningsavgiften är 139 euro (år 2024).