Kansainvälinen toiminta

Suomen Eläinlääkäriliitto on jäsen eurooppalaisessa eläinlääkärijärjestöjen yhteenliittymässä FVE:ssä Federation of Veterinarians of Europe sekä sen alajärjestöissä UEVP:ssä (praktikot), UEVH:ssa (hygieenikot), EASVO:ssa (virkaeläinlääkärit) ja EVERI:ssä (koulutus, tutkimus ja teollisuus). 

Kehitysyhteistyöneuvottelukunnassa ovat mukana myös lääkäriliitot, katso täältä

Suomessa toimii oma yhdistys nimeltä Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö SEK ry

FVE asiat liitossa

FVE:n kokouksiin osallistuu liitosta useimmiten puheenjohtaja, yksi tai useampi hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja. Osallistujat päätetään puolivuosittain tai vuosittain.

Toimistolla FVE-yhteyshenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja, yhteystietoihin

FVE:n yleiskokousten yhteydessä pidetään myös FVE:n alajärjestöjen kokoukset. Kokouksiin lähtevä liiton delegaatio on pääsääntöisesti nelihenkinen, jotta liitolla on edustus myös kaikissa alajärjestöjen kokouksissa. Pohjoismaiset ja baltialaiset eläinlääkärijärjestöt pitävät yleensä yhteisen valmistelukokouksen ennen FVE:n kokouksia. 

FVE:n aineistoja

FVE:n uutiskirjeet ovat luettavissa täältä

Animal Transport Guidelines Project, guides etc. Joint project, guides september 2017

European Veterinary Code of Conduct & Veterinary Act 

Code of Good Veterinary Practice 

FVE 10 principles of veterinary certification

Veterinarians vital for animals, vital for people 

CALLISTO project 2011-2014