Kansainvälinen toiminta

Suomen Eläinlääkäriliitto on jäsen eurooppalaisessa eläinlääkärijärjestöjen yhteenliittymässä FVE:ssä Federation of Veterinarians of Europe sekä sen alajärjestöissä UEVP:ssä (praktikot), UEVH:ssa (hygieenikot), EASVO:ssa (virkaeläinlääkärit) ja EVERI:ssä (koulutus, tutkimus ja teollisuus). 

Eläinlääkäriliitto on myös tiiviissä yhteydessä pohjoismaisiin eläinlääkäriliittoihin. 

Eläinlääkäriliitto on mukana myös Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnassa, katso täältä

Suomessa toimii oma yhdistys nimeltä Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö SEK ry

FVE asiat liitossa

FVE:n kokouksiin osallistuu liitosta useimmiten puheenjohtaja, yksi tai useampi hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja. Osallistujat päätetään puolivuosittain tai vuosittain.

Toimistolla FVE-yhteyshenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja, yhteystietoihin

FVE:n yleiskokousten yhteydessä pidetään myös FVE:n alajärjestöjen kokoukset. Kokouksiin lähtevä liiton delegaatio on pääsääntöisesti nelihenkinen, jotta liitolla on edustus myös kaikissa alajärjestöjen kokouksissa. Pohjoismaiset ja baltialaiset eläinlääkärijärjestöt pitävät yleensä yhteisen valmistelukokouksen ennen FVE:n kokouksia. 

FVE:n aineistoja

FVE strategy 2021-2025

European Veterinary Code of Conduct & Veterinary Act 10/2019

Animal Transport Guidelines Project, guides etc. Joint project, guides september 2017

European Veterinary survey 2018

FVE 10 principles of veterinary certification 

CALLISTO project 2011-2014