Liiton luottamusneuvosto

Eläinlääkäriliiton sisäisenä kurinpitoelimenä toimii luottamusneuvosto. 

Luottamusneuvoston tehtävä on hallituksen ja valtuuskunnan ohella sovinto- ja kunniatuomioistuimena käsitellä asioita, jotka koskevat arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämistä liiton jäsenten keskuudessa. 

Käsiteltäviin asioihin kuuluvat myös liiton sääntöjen, eläinlääkärin eettisten ohjeiden, kollegiaalisuudesta annettujen määräysten sekä hallituksen tai valtuuskunnan päätösten noudattamista. 

Luottamusneuvosto on samankaltainen itsesäätelyelin kuin Lääkäriliiton vastaava toimielin. 

Lue lisää luottamusneuvostosta