Ammatin viralliset valvojat

Ruokavirasto valvoo eläinlääkäreitä ja ylläpitää eläinlääkärirekisteriä. 

Ylimpänä viranomaisena alaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. 

Kunkin aluehallintoviraston alueella ammatinharjoittamislain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta huolehtii aluehallintovirasto. 

Lue Eläinlääkärien valvonnasta Ruokaviraston sivuilta.

Ruokaviraston sivulle Eläinlääkärit