Eläinlääkärilehti 7/2019

Lue lehti kokonaan > Kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksella

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk veterinärtidskrift: ammattiasiaa eläinlääkärille vuodesta 1893.

Julkaisemme vertaisarvioituja artikkeleita, muita ammattiartikkeleita, liiton juristi vasta -palstaa, henkilöuutisia, kolumneja, näkökulmia, lukijalta-kirjoituksia, ajankohtaisia asioita, tietoja täydennyskoulutuksesta, työpaikkailmoituksia ja myymme mainostilaa.

Lehti on liiton jäsenetu opiskelijoille ja työelämässä oleville jäsenille paperilla ja kaikille jäsenille pdf-muodossa koko lehtenä. Eläkeläiset voivat tilata maksullisen paperilehden.

Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 7/2019

Viestimet syytävät päivittäin uutisia ilmasto- ja tautiuhista, huononevasta mikrobilääkeresistenssitilanteesta, saasteista ja muista terveysvaaroista. 

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 7/2019

Virka- ja työehtosopimukset kunta-alalla, valtiolla ja yliopistolla ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun asti. Neuvottelut uusista sopimuksista ovat käynnistyneet.
Kunta-alalla neuvottelut Lääkärisopimuksesta on aloitettu Lääkärikartellin ja KT Kuntatyönantajien välillä.

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi työaikalaki aiheuttaa muutoksia Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa. 

Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksistaEläinlääkärilehti 7/2019