Eläinlääkärilehti 5/2018

Lue lehti kokonaan > Kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksella

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk veterinärtidskrift: ammattiasiaa eläinlääkärille vuodesta 1893.

Julkaisemme vertaisarvioituja artikkeleita, muita ammattiartikkeleita, liiton juristi vasta -palstaa, henkilöuutisia, kolumneja, näkökulmia, lukijalta-kirjoituksia, ajankohtaisia asioita, tietoja täydennyskoulutuksesta, työpaikkailmoituksia ja myymme mainostilaa.

Lehti on liiton jäsenetu opiskelijoille ja työelämässä oleville jäsenille paperilla ja kaikille jäsenille pdf-muodossa koko lehtenä. Eläkeläiset voivat tilata maksullisen paperilehden.

Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 5/2018

Liiton valtuuskunta kokoontui toukokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna täl puol jokke Turus.

Paikalla oli hyvässä hengessä aktiivisesti keskusteleva ja tulevaisuutta visioiva huikea sakki, joka raahautui paikalle matkojenkin päästä ja antoi jälleen aikansa yhteiselle asialle. Eläinlääkärit ovat pieni porukka, joka ammentaa voimansa solidaarisuudesta ja kollegiaalisuudesta. Keskinäinen epäsopu sataa aina lopulta jonkun muun laariin.

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 5/2018

Päivystäminen on kuormittavaa ja erityisesti yötyö voi vaarantaa terveyden. Joitakin päivystäminen rasittaa enemmän kuin toisia, osalle päivystys ei sovi lainkaan.

On todennäköistä, että päivystäminen alallamme lisääntyy. Yksityisiä päivystäviä klinikoita ja sairaaloita perustetaan lisää. Jatkossa voidaan edellyttää myös maakunnallista eläintauti- ja eläinsuojelupäivystystä.

Eläinlääkäriliitto työskentelee monella saralla turvatakseen päivystäjille riittävän lepo- ja palautumisajan, sekä riittävän korvauksen päivystyksestä, jotta lepoajat voi pitää.

Tieteelliset artikkelit lyhyesti Eläinlääkärilehti 5/2018

Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta Eläinlääkärilehti 5/2018