Eläinlääkärilehti 8/2017

Lue lehti kokonaan > Kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksella

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk veterinärtidskrift: ammattiasiaa eläinlääkärille vuodesta 1893.

Julkaisemme vertaisarvioituja artikkeleita, muita ammattiartikkeleita, liiton juristi vasta -palstaa, henkilöuutisia, kolumneja, näkökulmia, lukijalta-kirjoituksia, ajankohtaisia asioita, tietoja täydennyskoulutuksesta, työpaikkailmoituksia ja myymme mainostilaa.

Lehti on liiton jäsenetu opiskelijoille ja työelämässä oleville jäsenille paperilla ja kaikille jäsenille pdf-muodossa koko lehtenä. Eläkeläiset voivat tilata maksullisen paperilehden.

Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 8/2017

Tätä kirjoittaessa ja varmaan vielä myös tämän lehden ilmestyessä on meneillään liiton Yrittäjävaliokunnan (YRVA) ja Yksityissektorin työsuhdevaliokunnan (YSVA) väliset neuvottelut klinikkaeläinlääkäreiden työehtosuosituksesta.

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 8/2017

Maakunnat voivat tuottaa peruseläinlääkäripalveluita seura- ja harrastuseläimille ilman yhtiöittämisvelvoitetta myös silloin, kun alueella on yksityistä palveluntarjontaa. Tämä kirjaus antaa
mahdollisuuden siirtää nykyisenkaltainen virkaeläinlääkärijärjestelmä maakuntiin. Jatkossa maakunnan kilpailutilanteessa tuottamista palveluista pitää periä klinikkamaksuja, mutta kilpailuneutraliteettiongelman ratkaisu jää yhä ilmaan.

Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta Eläinlääkärilehti 8/2017