Eläinlääkärilehti 8/2019

Lue lehti kokonaan > Kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksella

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk veterinärtidskrift: ammattiasiaa eläinlääkärille vuodesta 1893.

Julkaisemme vertaisarvioituja artikkeleita, muita ammattiartikkeleita, liiton juristi vasta -palstaa, henkilöuutisia, kolumneja, näkökulmia, lukijalta-kirjoituksia, ajankohtaisia asioita, tietoja täydennyskoulutuksesta, työpaikkailmoituksia ja myymme mainostilaa.

Lehti on liiton jäsenetu opiskelijoille ja työelämässä oleville jäsenille paperilla ja kaikille jäsenille pdf-muodossa koko lehtenä. Eläkeläiset voivat tilata maksullisen paperilehden.

Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 8/2019

Valvontaeläinlääkäreiden ja läänineläinlääkäreiden eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan keskittyvät virat ja siten uusi, tärkeä ammattikunta vanhoine tärkeine tehtävineen täyttää kymmenen vuotta.

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 8/2019

Vuoden alussa toimintansa aloittanut Ruokavirasto aloitti yhteistoimintaneuvottelut 29. lokakuuta.

Neuvotteluesityksen mukaan suunnitteilla on vähentää henkilöstöä liki 10 %, osa-aikaistaa enintään 15 työntekijää ja lomauttaa määräajaksi koko henkilöstö. Tarkoituksena on saada aikaan viiden miljoonan euron pysyvät säästöt. Viraston johto on kaavaillut neuvottelujen päättyvän 12. joulukuuta, mutta yleensä neuvottelut päättyvät vasta, kun asiat saadaan ratkaistua.