Monialainen työ

Eläinlääkärit huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamistyöstä.

He vastaavat myös elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Eläinlääkärin työ voi käsittää potilastyötä, sairaskäyntejä, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä, hallinnollisia ja valvontatehtäviä sekä tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta.
Eläinlääkäreitä toimii myös monenlaisissa elintarvike- ja lääketeollisuuden tehtävissä.

Eläinlääkärin ammatista kerrotaan esitteessä Eläinlääkärit. Joka päivä. Sen voit ladata tästä kokonaisuudessaan pdf-muodossa.

Eurooppalainesen eläinlääkärijärjestöjen järjestö FVE:n sivuilla saattaa olla kiinnostavia esitteitä