Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on kansanterveystyötä, joka kohdistuu ihmisen elinympäristön terveellisyyteen. Ihmisen terveyteen vaikuttavat oman perimän ja elämäntapojen lisäksi monet ulkopuoliset, elinympäristön tekijät. 

Yleisimpiä elinympäristöstä johtuvia sairauksia ovat sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttamat hengityselinsairaudet tai muut terveyshaitat sekä elintarvikkeiden, veden ja eläinten välityksellä ihmisiin leviävät infektiosairaudet. 

Eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit uhkaavat kansalaisten terveyttä kansainvälistyvässä maailmassa. 

Asumisterveyteen voivat liittyä esimerkiksi kosteusvauriohomeiden aiheuttamat sairaudet, radonkaasun aiheuttama keuhkosyöpä ja passiivitupakoinnin terveyshaitat. 

Tärkeimpiä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat elintarvike-, talousvesi- ja asumisterveysvalvonta. 

Tuoteturvallisuus- ja kemikaalivalvonnan merkitys monimutkaistuvassa ja kemikalisoituvassa yhteiskunnassamme kasvaa. 

Ympäristöterveydenhuolto sisältää myös eläinlääkintähuollon ja sen neuvonta- ja valvontatehtävät. Virkaeläinlääkäri on kunnan johtava eläinten hyvinvoinnista vastaava viranomainen. 

Lääke- ja luonnontieteellisen osaamisensa ja eläintautien tuntemuksen ansiosta eläinlääkäreillä on tärkeä rooli ympäristöterveydenhuollossa. 

Kuntien terveysvalvonnan johtajista ja ympäristöterveysjohtajista noin 60 % on eläinlääkäreitä.