Valiokunnat

Liiton valtuuskunta ja hallitus voivat asettaa liiton sisäistä toimintaa varten pysyviä valiokuntia ja tilapäisiä työryhmiä. Valiokunnan toimikausi on kolme vuotta, aiemmin kausi oli kaksivuotinen. 

Valiokunnat valmistelevat asioita, tekevät aloitteita ja esityksiä hallitukselle ja hoitavat kunkin valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat asiat. 

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan sekä nimeää valiokunnan jäsenet valiokunnan puheenjohtajan esityksestä. Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan ja hallitus nimeää valiokuntien sihteerit. 

Valtuuskunta asettaa luottamusneuvoston, joka toimii liiton kurinpitoelimenä. 

Kysymyksissä voit olla yhteydessä valiokunnan sihteeriin. Sihteerin nimen löydät kohdasta "valiokuntien kokoonpano" ja sihteerin sähköpostin kohdasta "yhteystiedot".

Valiokuntien kokoonpano

Luottamustehtäviin osallistuminen korvataan eläinlääkäripäivien osallistumismaksun alennuksella seuraavasti: 

- liiton luottamushenkilöille myönnetään eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista alennus, mikäli luottamushenkilö on ilmoittanut haluavansa hyödyntää alennuksen; 

- alennus on toimielinten puheenjohtajilla 273 euroa ja toimielinten jäsenillä 137 euroa 

- alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä erikseen 

- alennus myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä

Lue Suomen Eläinlääkärilehden artikkeli valiokunnista, julkaistu lehdessä 7/2022

Valiokuntien toimintaohje

Valiokuntien toimintakuvaus