Vuoden 2010 Topi Salmi -palkinto

Suomen Eläinlääkäriliitto julkisti toisen Topi Salmi -tiedepalkinnon Eläinlääkäripäivien 2010 avajaisissa. 

Palkinto, 10 000 euroa, myönnetään joka kolmas vuosi suomalaiselle eläinlääkärille tunnustuksena kansainvälisesti arvostetusta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta eläinlääketieteellisestä tutkimustyöstä. 

Palkinto annettiin professori Satu Pyörälälle. 

"Maitohygienian professori Satu Pyörälä on kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu utaretulehdustutkija, joka on tehnyt aktiivista tutkimustyötä jo 1980-luvulta alkaen", sanoi palkintoraadin puheenjohtaja Sanna Hellström. 

Yksi Pyörälän lempiaiheista on utaretulehduksen kapeakirjoinen, suunnattu ja harkittu mikrobilääkehoito ja siten Pyörälä on vaikuttanut antibioottien hallittuun käyttöön maassamme ja myös kansaniänvälisesti. 

Professori Pyörälä on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on usein luennoinut kongresseissa ja muissa tilaisuuksissa. Pyörälä on erinomainen opettaja, joka on huolehtinut perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksesta. Hänellä on yli sata alkuperäisjulkaisua ja yli 200 muuta julkaistua kirjoitusta, joten hän on tehokkaasti jakanut tietoa tutkimuksestaan. Lukuisten yleistajuisten kirjoitusten muodossa tieto on levinnyt myös tuottajille. Professori Pyörälän kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus tutkijana on poikkeuksellisen suuri. 

Tiedote palkinnosta 2010 

Palkinnon antajan puhe 1.12. 

Palkinnon saajan puheen lyhennelmä

Vuoden 2010 Topi Salmi -kilpailun julistus