Laillistettujen laajaa osaamista

Eläinlääkärin ammatti on tarkoin säädelty: sitä saavat harjoittaa vain laillistetut eläinlääkärit tai väliaikaiset eläinlääkärioikeudet omaava eläinlääketieteen kandidaatti.

Eläinlääkärien osaaminen on laaja-alaista: he huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamistyöstä. He vastaavat myös elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Eläinlääkäreitä toimii myös monenlaisissa elintarvike- ja lääketeollisuuden tehtävissä.

Suomessa on kaikkiaan noin 3080 laillistettua eläinlääkäriä; luku sisältää eläkeläiset (tammikuu 2022).

Eläinlääkäreiden edunvalvojana Suomessa toimii Suomen Eläinlääkäriliitto ry, johon kuuluu  82 prosenttia laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä osa alan opiskelijoista (tammikuu 2022).