Lausunnot ja kannanotot

Eläinlääkäriliitto ottaa kantaa lainsäädännön muutoksiin ja uudistamiseen. Liitto antaa myös tiedotteita ajankohtaisista aiheista.

Myös muuhun alaan liittyvään kehittämiseen ja muutoksiin vaikutetaan aktiivisesti. 

Liiton saamat lausuntopyynnöt ovat nähtävissä etusivulla kohdassa lausunnot, niistä kerrotaan aikataulun salliessa myös jäsenkirjeessä ja liiton Facebook-sivulla. Liiton jäsenet voivat esittää näkemyksiä liiton lausuntoja varten. Katso ohje etusivulta kunkin saadun lausuntopyynnön kohdalta. 

Liiton ottamia kannanottoja ja antamia lausuntoja on luettavissa täällä.

Liiton tiedotteet ja niiden arkisto on luettavissa täällä.