Topi Salmi -priset 2010

Topi Salmi -priset 2010 beviljades till professor Satu Pyörälä.

Professorn i mjölkhygien Satu Pyörälä är en internationellt erkänd och uppskattad mastitforskare som har forskat aktivt sedan början av 1980 talet. Hon har utrett juverinflammationens patogenes  samt dess orsaker, diagnostik och behandling. Juverinflammation spelar en viktig roll i mjölkproduktionens ekonomi och helhet.

Professor Pyörälä har på ett betydande sätt styrt behandlingen av mastit i vårt land och genom sitt eget arbete inverkat på den balanserade användningen av antibiotika och den goda resistenssituationen i Finland. Pyörälä är en internationellt uppskattad forskare som länge har orkat tala för riktad mikrobläkemedelsbehandling också på internationella kongresser. Pyörälä är en utomordentlig lärare som har skött om grundutbildning, specialist- och vidareutbildning. 

Professoi Pyörälä har varit framgångsrik i anskaffningen av externa forskningsbidrag. Hon har flera än hundra orginalpublikationer och flera än 200 övriga publikationer  och har således effektivt delat med sig av sin forskning.

Priset är 10 000 euro.