Topi Salmi -priset 2019

Sauli Laaksonen, docent i hjortdjurssjukdomar, mottog Topi Salmi -forskarpriset 2019

Sauli Laaksonen, doktor i veterinärmedicin, docent i hjortdjursjukdomar, forskare i parasitologi och utvecklare av renhälsovården, mottog Veterinärförbundets forskarpris under Veterinärdagarna 11.12.2019. Han har också främjat bland annat jakthygienen.

Sauli Laaksosens vetenskapliga forskningsarbete har fokuserat på parasiter hos hjortdjur, parasitologi och renhälsovård. Laaksonen har forskat i livscykeln och spridningen av renars och andra hjortdjurs viktigaste parasiter. Tillsammans med ett nätverk av internationella forskare har han observerat att det finns ett samband mellan klimatförändringen och att parasiternas antal har ökat.

Laaksonen inledde sin forskarkarriär efter mer än tjugo år som kommunalveterinär i östra Finland. Hans intresse för forskning vaknade då renarna under åren 2003–2005 upplevde ett sjukdomsutbrott av rundmasken Setaria tundra, och man inte visste tillräckligt mycket om parasiten. Rundmasken Setaria Tundra var föremålet för Laaksonens doktorsavhandling år 2010. Han har publicerat cirka 70 vetenskapliga artiklar i internationella peer review-publikationsserier, som har citerats ungefär tusen gånger. Han har också publicerat tre grundläggande verk inom skogsdjurs veterinärmedicin.

Motiveringen till priset är Laaksonens intensiva forskning för att förebygga renars och andra vilda djurs hälsa, hans otaliga viktiga publikationer och läroböcker, hans betydande handledning och stöd till unga studerande, hans aktiva publicering av resultat, samt hans undervisning för både yrkesutövare och lekmän inom branschen.