Etusivu / Laillistettujen laajaa osaamista / Esitteita Elainlaakarin Tyosta / Ammatin vaatimukset

Ammatin vaatimukset

Kuusivuotinen eläinlääketieteen lisensiaatin koulutus antaa eläinlääkärille valmiudet työskennellä mitä moninaisimmissa tehtävissä. Laillistamisen jälkeen eläinlääkäri voi toimia ammatissa Suomessa; jokaisella eläinlääkärillä on henkilökohtainen laillistamisnumero. 

Eläinlääkäreiden laillistamisesta vastaa Ruokavirasto

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 

Ruokaviraston verkkopalvelussa toimii julkinen eläinlääkärirekisteri, josta voi hakea tiedon onko henkilö laillistettu eläinlääkäri. 

Eläinlääkäriliittoon kuuluu valtaosa Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä ja liitolla on eettisiä ohjeita: eläinlääkärin eettiset ohjeet, markkinointiohjeet ja kollegiaalisuussäännöt.

Eläinlääkärit toimivat työssään usein esimiehenä tai ryhmän vetäjänä, ja silloin tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä päätöksiä. Kyky omaksua nopeasti uusia asioita on tarpeen nopeasti kasvavassa EU:ssa ja kansainvälistyvässä maailmassa.

Eläinlääkärin ammatti on tarkoin säädelty, vain eläinlääkärillä on lakisääteinen oikeus diagnoosin tekemiseen ja hoidon määrittämiseen.

Monessa tehtävässä asiakaslähtöisyys on tärkeä ominaisuus pysyvän asiakassuhteen luomisessa. Nopeat ja silti tarkkaan harkitut päätökset virkatehtävissä ja eläinten hoidon määrittelyssä ovat ominaisia eläinlääkärin työlle. Eläintenkäsittelytaidon lisäksi tarvitaan kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Selkeä kommunikointikyky ja empaattisuus ovat tarpeen selvitettäessä eläimen sairauteen liittyviä seikkoja.

Eläinlääkintälainsäädäntöä valmistelee maa- ja metsätalousministeriö.