Responsiivinen kuvakaruselli

  • Terveyttä eläimille ja ihmisille.

  • Elintarvikehygienia kunnossa.

  • Eläinlääkäriliitto 125 vuotta yhteisen terveyden asialla

  • Eläinlääkärit. Joka päivä.

  • Epidemiat seurannassa

Eläinlääkäriliitto on vuosien varrella koonnut uudistukseen liittyvää aineistoa jäsenilleen. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa organisoinnissa tarvitaan eläinlääkärin asiantuntemusta olipa uudistuksen malli mikä hyvänsä. 

Lausunnot

Ei ajankohtaisia

Suomen Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 7/2019

Viestimet syytävät päivittäin uutisia ilmasto- ja tautiuhista, huononevasta mikrobilääkeresistenssitilanteesta, saasteista ja muista terveysvaaroista. 

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 7/2019

Virka- ja työehtosopimukset kunta-alalla, valtiolla ja yliopistolla ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun asti. Neuvottelut uusista sopimuksista ovat käynnistyneet.
Kunta-alalla neuvottelut Lääkärisopimuksesta on aloitettu Lääkärikartellin ja KT Kuntatyönantajien välillä.

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi työaikalaki aiheuttaa muutoksia Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa.