Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnoksesta asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevasta lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, dl 8.12.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevasta lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.12.2023.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.