Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto asetusehdotuksesta, jolla muutettaisiin zoonooseista annetun asetuksen (316/2021) 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen (111/2022) voimaantulosäännöstä, dl 25.10.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön asetusehdotuksesta, jolla muutettaisiin zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (316/2021) 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (111/2022) voimaantulosäännöstä.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 25.10.2023.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.