Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi broilereiden suojelusta annetusta asetuksesta, dl 19.1.2024

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 19.1.2024.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.