Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta, dl 31.1.2024

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2024.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.