Työaikasuoja eläinlääkärin työssä | 11.10.2023 | TALLENNE

Työaikasuoja eläinlääkärin työssä -koulutus järjestettiin liiton jäsenille lokakuussa 2023. Webinaarissa käsiteltiin käytännönläheisesti vuoden 2020 alussa voimaan tulleen työaikalain soveltamista eläinlääkärien työhön. Esikysymyksenä sivutaan työsuhteen ja itsenäisen yrittäjyyden rajanvetoa. Kouluttajana OTT, dosentti Jaana Paanetoja.

Webinaarin tallenne on katseltavissa täällä

Koulutuksessa vastataan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

• milloin eläinlääkärin työ- tai virkasuhteessa tekemä työ voi jäädä työaikalain ulkopuolelle?

• mitä työaika-autonomia tarkoittaa?

• onko matkaan käytetty aika työaikaa?

• voiko työaikalain sulkea sopimuksin pois työ- tai virkasuhteesta?

• miten työaika sijoittuu vuorokauden eri aikoihin ja viikon eri päiville?

• milloin eläinlääkäripalveluissa voidaan käyttää jaksotyöaikaa?

• mitä työajan enimmäismäärä tarkoittaa?

• mitä lisä- tai ylityön syntyminen edellyttää?

• mistä kaikesta työaikaan liittyvästä työnantaja ja työntekijä voivat pätevästi sopia laista poiketen? Mitkä työaika-asiat edellyttävät sopimista?

• milloin eläinlääkärin työhön voi saada poikkeusluvan?

• missä ajassa maksamattomia työaikasaatavia on vaadittava?