Suomen Eläinlääkäriliitto tukee Akavan vaatimuksia, mutta ei osallistu mielenilmauksiin

Eläinlääkäriliiton hallitus on linjannut, että liitto ei osallistu mielenilmauksiin, eikä näin ollen osallistu akavalaisten liittojen ulosmarssiin tiistaina 6. helmikuuta.

Akavan esitykset saavat meiltä tuen. Samoin kuin muut akavalaiset yhteisöt, mekin korostamme yhteistyön ja neuvottelujen merkitystä työelämän parantamiseksi. Uskomme, että vastakkainasettelun sijaan rakentava vuoropuhelu johtaa todellisiin tuloksiin., sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Mikko Turku

Ulosmarssit

Ulosmarssiin 6. helmikuuta osallistuvat liitot ovat tehneet päätöksen osallistua omista lähtökohdistaan. Suomen Eläinlääkäriliitto ei osallistu ulosmarsseihin.

Eläinlääkäriliiton virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa. Työrauhan ollessa voimassa on linjattu, että poliittiseen mielenilmaisuun ei osallistuta. Lisäksi liiton virkasuhteisia jäseniämme rajoittaa kielto osallistua työtaistelutoimiin, koska ulosmarssi on poliittinen mielenilmaisu, johon osallistuminen ei ole lain mukaan virkasuhteisille mahdollista.

Tavoitteet

Hallituksen esittämät työelämämuutokset vaikuttavat eläinlääkäreihin paljon vähemmän, kuin useimpiin muista työntekijäryhmistä. Tuemme kuitenkin akavalaisena liittona Akavan esityksiä ja olemme myös huolissamme hallituksen esittämistä työelämän heikennyksistä.

Hallituksen linjauksissa unohdetaan myös suomalaisten tapa tehdä uudistuksia sopimisen kautta. Haluamme, että asiat ratkaistaan sopien, ei repien. Näemme, että hallitus on viemässä työelämää epävarmempaan suuntaan., kommentoi Turku.