Arbetslöshetskassan

Alterneringsledighet, karriärstrassel... gå med i en arbetslöshetskassa!

Om du skulle råka ut för överraskande arbetslöshet eller om du vilja ta ut alterneringsledighet - då lönar det sig att vara medlem i en arbetslöshetskassa.

Om du inte redan är medlem i en arbetslöshetskassa och vill förändra saken, bör du själv meddela en kassa om din önskan att ansluta dig. Man kan bara vara medlem i en kassa åt gången.

För att vara berättigad till förmåner från kassan måste ens medlemskap ha fortgått i åtminstone 26 veckor. Även andra förutsättningar gäller.

Arbetstagare

kan gå med i Finlands förmånligaste kassa: Juristernas och Läkarnas Arbetslöshetskassa (LL-kassa). Kassans namn förändrades när Juristernas arbetslöshetskassa och Läkarnas arbetslöshetskassa slog samman till en kassa 1.1.2022.

Medlemsformulär hittas på kassans webbplats och returneras ifyllt till kassan. Kassan skickar därefter information om betalande av medlemsavgiften. Studerande i ens ett kort arbetsförhållande kan gå med i kassan efter att de har erhållit sina praktikrättigheter.

Yrkesutövare eller entreprenörer

kan gå med i Företagarkassa.