Arbetslöshetskassan

Alterneringsledighet, karriärstrassel... gå med i en arbetslöshetskassa!

Om du skulle råka ut för överraskande arbetslöshet eller om du vilja ta ut alterneringsledighet - då lönar det sig att vara medlem i en arbetslöshetskassa.

Om du inte redan är medlem i en arbetslöshetskassa och vill förändra saken, bör du själv meddela en kassa om din önskan att ansluta dig. Man kan bara vara medlem i en kassa åt gången.

För att vara berättigad till förmåner från kassan måste ens medlemskap ha fortgått i åtminstone 26 veckor. Även andra förutsättningar gäller.

Arbetstagare

kan gå med i Finlands förmånligaste kassa: Läkarnas arbetslöshetskassa. 1.1.2022 kassans namn förändras till LL-kassa. 

Medlemsformulär hittas på kassans webbplats och returneras ifyllt till kassan. Kassan skickar därefter information om betalande av medlemsavgiften. Studerande i ens ett kort arbetsförhållande kan gå med i kassan efter att de har erhållit sina praktikrättigheter.

Yrkesutövare eller entreprenörer

kan gå med i Företagarkassa.