Lausuntopyyntö Ruokavirastolta: Ruokaviraston ohjeluonnos Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi, dl 20.2.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut Ruokavirastosta lausuntopyynnön Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi.

Lausunto pyydetään toimittamaan 20.2.2023 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.