Lausuntopyyntö Opetushallitukselta eläintenhoidon ammattitutkinnon ja eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista, dl 16.8.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön aiheesta: Eläintenhoidon ammattitutkinnon ja eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnokset.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.8.2018.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Linkit lausuntopyyntöihin:
Eläintenhoidon ammattitutkinto
https://www.oph.fi/download/191847_LP_OPH-1606-2018_Elaintenhoidon_at_luonnos.pdf

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto
https://www.oph.fi/download/191848_LP_OPH-1606-2018_Elaintenhoidon_eat_luonnos.pdf